23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 216-493956
Offentliggjort
09.11.2018
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udbud af biometrisammenholdningsløsning(er) for fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet


Udlændinge- og Integrationsministeriet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
København
1216
Danmark
Kontaktperson: Ole Makne Jørgensen
Telefon: +45 21868502
E-mail: ole.makne.jorgensen@uim.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.uim.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af biometrisammenholdningsløsning(er) for fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udlændinge- og Integrationsministeriet påtænker at gennemføre udbud af it-løsning til brug for biometrisammenholdning på udlændingeområdet i 2019. Udbuddet gennemføres som følge af lov nr. 703 af 8.6.2017, som giver hjemmel til øget opbevaring og brug af biometriske oplysninger (fingeraftryk og ansigtsfoto). Formålet er, at myndigheder på tværs af udlændingeområdet bedre vil kunne kontrollere identiteten på udlændinge. Loven trådte i kraft den 1.7.2017, og fra denne dato har det været muligt at optage og opbevare biometriske data om udlændinge til brug for identitetskontrol. De it-tekniske forhold for optag og opbevaring af biometriske data er til stede i dag, men muligheden for at foretage digitale søgninger og sammenligninger med biometriske data inden for udlændinge området kræver udvikling af en ny it-løsning. Udlændinge- og Integrationsministeriet har derfor behov for en it-løsning, der kan sammenholde lokalt optaget biometri med biometri gemt i udlændingeregisteret.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72240000
72250000
72260000
72262000
72263000
72268000
72230000
30210000
30230000
30233310
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udlændinge- og Integrationsministeriet har som følge af lovvedtagelsen igangsat et projekt om øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet og planlægger derfor at gennemføre et udbud af en It-løsning til biometrisammenholdning. Udlændinge- og Integrationsministeriet har behov for, at der etableres en it-løsning, der kan sammenholde lokalt optaget biometri med biometri registreret i udlændingeregisteret. Den kommende it-løsning skal derfor indgå i udlændingemyndighedernes nuværende sagsgange og systemer. Udlændinge- og Integrationsministeriet ønsker med denne forhåndsmeddelelse at indgå i en markedsdialog og varsle markedet om det kommende udbud og modtage henvendelser fra interesserede leverandører. Leverandører, der har tilkendegivet deres interesse i at deltage i udbuddet, vil modtage supplerende materiale og opfordring til at deltage i markedsdialogen ved at udarbejde en kortfattet skriftlig besvarelse. Udlændinge- og Integrationsministeriet vil på baggrund af de modtagne besvarelser gennemføre en markedsdialog i form af en række præsentations- og dialogmøder med relevante leverandører.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Denne forhåndsmeddelelse vil blive efterfulgt af en egentlig udbudsbekendtgørelse.

Vejledning om udbuddet og markedsdialogen kan rekvireres ved henvendelse til kontaktpunkt angivet i punkt I.1.

Fristen for at indsende den kortfattede besvarelse til brug for markedsdialogen er 25.11.2018. Præsentationsmøder forventes afholdt den 3. og 5.12.2018.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/03/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udlændinge- og Integrationsministeriet opfordrer interesserede leverandører til at rette henvendelse hurtigst muligt. For yderligere information om aftalens anslåede værdi henvises til vejledningen.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2018

Send til en kollega

0.112