23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 223-511065
Offentliggjort
20.11.2018
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Läkemedelsverket

Utveckling och förvaltning av webbplatser


Läkemedelsverket

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 201-456909)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Läkemedelsverket
202100-4078
Box 26
Uppsala
751 03
Sverige
Kontaktperson: Jens Holmström
E-post: jens.holmstrom@lakemedelsverket.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lakemedelsverket.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Utveckling och förvaltning av webbplatser

Referensnummer: 2.3-2017-039686
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72415000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Utveckling och förvaltning av Läkemedelsverkets webbplatser. Drift sköts av annan part.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/11/2018
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 201-456909

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/11/2018
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 27/11/2018
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 21/11/2018
Lokal tid: 07:00
Ska det stå:
Datum: 28/11/2018
Lokal tid: 07:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.081