23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 236-540013
Offentliggjort
07.12.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Skatteforvaltningen

Vindere

(07.12.2018)
Qualiware Aps
Ryttermarken 15
3520 Farum

Vedligeholdelse af yderligere licenser under kontrakt om anskaffelse af procesdokumentationsprogrammel (BPM) og hertil relaterede ydelser


Skatteforvaltningen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Skatteforvaltningen
19552101
Oswald Helmuths Vej 4
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Casper Ussing
E-mail: casper.Ussing@UFST.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.skat.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vedligeholdelse af yderligere licenser under kontrakt om anskaffelse af procesdokumentationsprogrammel (BPM) og hertil relaterede ydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
48000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vedligeholdelse af yderligere licenser under kontrakt om anskaffelse af procesdokumentationsprogrammel (BPM) og hertil relaterede ydelser.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 372 102.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72222300
72230000
72263000
72265000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed offentliggjort i EU-supply d. 3.7.2018 (bekendtgørelse nr. 2018/S 125-286296) bekendtgjorde det daværende Skat (nu ”Skatteforvaltningen” som består af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen) sin hensigt om at foretage en ændring til ”kontrakt om anskaffelse af procesdokumentationsprogrammel (BPM) og hertil relaterede ydelser” (herefter ”Kontrakten”). Forudsætningerne for den da påtænkte ændring har ændret sig, hvorfor denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed erstatter bekendtgørelsen offentliggjort d. 3.7.2018.

Skatteforvaltningen har behov for vedligeholdelse (maintenance) af følgende programmel:

- Qualiware for Collaboration,

- Qualiware Web Editor,

- Qualiware Enterprise Architecture.

Endvidere har Skatteforvaltningen behov for vedligeholdelse (maintenance) af følgende server:

- Qualiware Integration Server.

Skatteforvaltningen har på en tidligere kontrakt anskaffet 617 licenser, som giver Skatteforvaltningen en tidsubegrænset brugsret til ovenstående programmel og server.

Skatteforvaltningen har til hensigt at anskaffe den nødvendige vedligeholdelse til ovenstående programmel ved at gennemføre en ændring af Kontrakten, således at programmellet og serveren omfattet af de 617 licenser fremadrettet vedligeholdes i medfør af Kontrakten. Kontrakten omfatter anskaffelse af licenser, samt vedligeholdelse af den type programmel, som overvejende er omfattet af de 617 licenser, jf. ovenfor, og der er således tale om et tilkøb af ”mere af det samme”. Vedligeholdelsesforpligtelsen indtræder ved ændringens gennemførelse. Da der er betalt for vedligeholdelse på den tidligere kontrakt frem til 9.5.2019 hos leverandøren, betales vederlag på Kontrakten for vedligeholdelse af programmel omfattet af de 617 licenser første gang 10.5.2019. Vederlaget for vedligeholdelsen af det omfattede programmel over den resterende kontraktperiode for Kontrakten er vurderet til 161 055 DKK. Anskaffelsesværdien af de 617 licenser er vurderet til 211 047 DKK. Værdien af ændringen udgør således maksimalt 372 102 DKK. Eftersom licenserne er anskaffet på en tidligere kontrakt, anskaffes licenserne dog ikke igen som en del af ændringen af Kontrakten. Værdien vurderes at være repræsentativ for markedsværdien.

Det er Skatteforvaltningens vurdering, at vedligeholdelse af programmellet kan tilkøbes som en ændring af Kontrakten uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, da værdien af ændringen, sammenlagt med tidligere foretagne ændringer, er under tærskelværdien for tjenesteydelser, og samtidig er under 10% af værdien af den oprindelige kontrakt (Kontrakten). Ændringen er således under bagatelgrænsen, jf. udbudslovens § 180. Endelig er programmellet omfattet af licenserne, som fremover skal vedligeholdes under Kontrakten, overvejende samme kategori (art), som det programmel, der allerede vedligeholdes i medfør af Kontrakten, hvorfor Skatteforvaltningen vurderer, at Kontraktens overordnede karakter ikke forandres.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ved bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed offentliggjort i EU-supply d. 3.7.2018 (bekendtgørelse nr. 2018/S 125-286296) bekendtgjorde det daværende Skat (nu ”Skatteforvaltningen” som består af Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen) sin hensigt om at foretage en ændring til ”kontrakt om anskaffelse af procesdokumentationsprogrammel (BPM) og hertil relaterede ydelser” (herefter ”Kontrakten”). Forudsætningerne for den da påtænkte ændring har ændret sig, hvorfor denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed erstatter bekendtgørelsen offentliggjort d. 3.7.2018.

Skatteforvaltningen har behov for vedligeholdelse (maintenance) af følgende programmel:

- Qualiware for Collaboration,

- Qualiware Web Editor,

- Qualiware Enterprise Architecture.

Endvidere har Skatteforvaltningen behov for vedligeholdelse (maintenance) af følgende server:

- Qualiware Integration Server.

Skatteforvaltningen har på en tidligere kontrakt anskaffet 617 licenser, som giver Skatteforvaltningen en tidsubegrænset brugsret til ovenstående programmel og server.

Skatteforvaltningen har til hensigt at anskaffe den nødvendige vedligeholdelse til ovenstående programmel ved at gennemføre en ændring af Kontrakten, således at programmellet og serveren omfattet af de 617 licenser fremadrettet vedligeholdes i medfør af Kontrakten. Kontrakten omfatter anskaffelse af licenser, samt vedligeholdelse af den type programmel, som overvejende er omfattet af de 617 licenser, jf. ovenfor, og der er således tale om et tilkøb af ”mere af det samme”. Vedligeholdelsesforpligtelsen indtræder ved ændringens gennemførelse. Da der er betalt for vedligeholdelse på den tidligere kontrakt frem til 9.5.2019 hos leverandøren, betales vederlag på Kontrakten for vedligeholdelse af programmel omfattet af de 617 licenser første gang 10.5.2019. Vederlaget for vedligeholdelsen af det omfattede programmel over den resterende kontraktperiode for Kontrakten er vurderet til 161 055 DKK. Anskaffelsesværdien af de 617 licenser er vurderet til 211 047 DKK. Værdien af ændringen udgør således maksimalt 372 102 DKK. Eftersom licenserne er anskaffet på en tidligere kontrakt, anskaffes licenserne dog ikke igen som en del af ændringen af Kontrakten. Værdien vurderes at være repræsentativ for markedsværdien.

Det er Skatteforvaltningens vurdering, at vedligeholdelse af programmellet kan tilkøbes som en ændring af Kontrakten uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, da værdien af ændringen, sammenlagt med tidligere foretagne ændringer, er under tærskelværdien for tjenesteydelser, og samtidig er under 10% af værdien af den oprindelige kontrakt (Kontrakten). Ændringen er således under bagatelgrænsen, jf. udbudslovens § 180. Endelig er programmellet omfattet af licenserne, som fremover skal vedligeholdes under Kontrakten, overvejende samme kategori (art), som det programmel, der allerede vedligeholdes i medfør af Kontrakten, hvorfor Skatteforvaltningen vurderer, at Kontraktens overordnede karakter ikke forandres.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 250-460622

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/12/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Qualiware Aps
30731557
Ryttermarken 15
Farum
3520
Danmark
Telefon: +45 45470700
E-mail: info@qualiware.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse: https://www.qualiware.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 372 102.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Beslutningen om kontraktændringen blev truffet d. 5.12.2018, jf. ovenfor under pkt. V.2.1. Skatteforvaltningen har til hensigt at indgå aftale om kontraktændringen efter 10 dages standstill fra offentliggørelsen af denne bekendtgørelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2018

Send til en kollega

0.084