23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 239-546435
Offentliggjort
12.12.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Göteborgs Stad Inköp och upphandling

Inköpsanalysverktyg som tjänst


Göteborgs Stad Inköp och upphandling

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Göteborgs Stad Inköp och upphandling
212000-1355
Box 1111
Göteborg
405 23
Sverige
Kontaktperson: Anders Kvist
E-post: anders.kvist@ink.goteborg.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborg.se/upphandling

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Inköpsanalysverktyg som tjänst

Referensnummer: 162/18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48810000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Förvaltningen för Inköp och upphandling har fått i uppdrag att inrätta en analysfunktion för inköpsdata, där ett adekvat inköpsanalysverktyg är en förutsättning för funktionen. Inköpsanalysverktyget ska paketeras och levereras som en tjänst, vilken systematiserar tillgängliga uppgifter om gjorda köp i Göteborgs stads verksamheter.

Inköp och upphandling inbjuder därför till anbudsgivning avseende inköpsanalysverktyg som tjänst i enlighet med upphandlingsdokumenten.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 5 100 000.00 SEK / Högsta anbud: 12 775 000.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48440000
48441000
48812000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Förvaltningen för Inköp och upphandling har fått i uppdrag att inrätta en analysfunktion för inköpsdata, där ett adekvat inköpsanalysverktyg är en förutsättning för funktionen. Inköpsanalysverktyget ska paketeras och levereras som en tjänst, vilken systematiserar tillgängliga uppgifter om gjorda köp i Göteborgs stads verksamheter.

Inköp och upphandling inbjuder därför till anbudsgivning avseende inköpsanalysverktyg som tjänst i enlighet med upphandlingsdokumenten.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Funktionalitet / Viktning: 30 %
Kvalitetskriterium - Namn: Användbarhet / Viktning: 30 %
Kvalitetskriterium - Namn: Möjlighet att bygga avancerad rapport / Viktning: 7,5 %
Kvalitetskriterium - Namn: Beslutsstöd, strategiprocess / Viktning: 7,5 %
Kvalitetskriterium - Namn: Relevans referensuppdrag / Viktning: 10 %
Kvalitetskriterium - Namn: Referensuppgifter / Viktning: 15 %
Pris - Viktning: Fast värde kriterier
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 151-347273
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
KMD A/S
DK26911745
Lautrupparken 40-42
Ballerup
2750
Danmark
E-post: jyb@kmd.dk
Nuts-kod: SE232
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 5 100 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 100 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/12/2018

Send til en kollega

0.111