23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 240-548801
Offentliggjort
13.12.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Statens fastighetsverk

Kontrakt avseende Layer-2 WAN med tillhörande tjänster


Statens fastighetsverk

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Statens fastighetsverk
202100-4474
Box 2263
Stockholm
103 16
Sverige
Kontaktperson: Paula Hägg
E-post: paula.hagg@colligio.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sfv.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kontrakt avseende Layer-2 WAN med tillhörande tjänster

Referensnummer: 719/18
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72400000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Statens fastighetsverk (SFV) avser att standardisera och bygga ut sitt WAN (Wide Area Network) för att kunna ansluta sina fastigheter till ett VPN (Virtual Private Network) på ett standardiserat och säkert sätt. SFV avser att använda en och samma leverantör av nätverksförbindelser för majoriteten av fastigheterna. Detta WAN ska levereras som en Layer-2-tjänst till SFV.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45314000
72222300
72410000
72411000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Statens fastighetsverk (SFV) avser att standardisera och bygga ut sitt WAN (Wide Area Network) för att kunna ansluta sina fastigheter till ett VPN (Virtual Private Network) på ett standardiserat och säkert sätt. SFV avser att använda en och samma leverantör av nätverksförbindelser för majoriteten av fastigheterna. Detta WAN ska levereras som en Layer-2-tjänst till SFV.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: SLA / Viktning: 24 poäng
Kvalitetskriterium - Namn: Larm / Viktning: 10 poäng
Kvalitetskriterium - Namn: Optioner / Viktning: 8 poäng
Kvalitetskriterium - Namn: Samverkansmodell / Viktning: 36 poäng
Pris - Viktning: 30 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 132-300675
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/11/2018
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Telia Sverige AB
556430-0142
Solna
169 94
Sverige
E-post: stephanie.kristensson@teliasonera.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.teliasonera.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätt
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/12/2018

Send til en kollega

0.096