23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 247-568984
Offentliggjort
23.12.2018
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

(23.12.2018)
Oxford Nanopore Technologies Ltd.
Edmund Halley Road
OX4 4DQ Oxford

Indkøb af long-read sekventeringsudstyr PromethION (Oxford Nanopore)


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Medicoteknik, Region Syddanmark
Sygehusvej 4
Kolding
6000
Danmark
Telefon: +45 21157956
E-mail: steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.medicoteknik-rsd.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af long-read sekventeringsudstyr PromethION (Oxford Nanopore)

Sagsnr.: P-9862
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital, ønsker at købe udstyr til long-reads sekventering af DNA og RNA. Det primære formål med udstyret er at kunne udføre helgenom DNA sekventering i forbindelse med genetisk udredning af patienter med arvelige sygdomme, til prænatale undersøgelser, samt til forskellige forskningsmæssige formål. Den primære anvendelse er til identifikation af strukturelle kromosomvarianter og re-arrangementer inkl. deletioner, duplikationer, translokationer (balancerede og ubalancerede), inversioner og andre komplekse strukturelle forandringer som f.eks. repeat ekspansioner.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 345 000.00 USD
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

DK-Odense.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ovenstående økonomi er indkøb af apparatur Startpakke 135 000 USD samt indkøb af forbrugsartikler og service i yderligere 3 år. Forbrugsartikler og service er anslået til 70 000 USDp.a.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital ønsker at købe PromethION (Oxford Nanopore) da udstyret er det eneste på markedet der kan opfylder nedenstående krav.

Krav til long-read sekventeringsudstyr:

Udstyret skal kunne sekventere fuldlængde DNA fragmenter på 100 kb.

Udstyret skal kunne håndtere helgenomsekventering af op til 20 prøver samtidigt (min. 30x gennemsnitlig sekventeringsdybde per prøve).

Udstyret skal være fleksibelt, således at sekventeringen af den enkelte prøve kan påbegyndes uafhængigt af de resterende.

Udstyret skal kunne levere output data i real-time, således at man kan følge sekventeringen, med mulighed for at opnå svar på specifikke spørgsmål, fx tilstedeværelsen af en kendt strukturel variant lige så snart tilstrækkelig data er generet til at understøtte resultatet.

Udstyret skal kunne sekventere direkte på de originale DNA og RNA sekvenser således at DNA og RNA modifikationer som eksempelvis methyleringer kan deteketeres.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/12/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Oxford Nanopore Technologies Ltd.
Edmund Halley Road
Oxford
OX4 4DQ
Det Forenede Kongerige
NUTS-kode: UK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 345 000.00 USD
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af Håndhævelseslovens § 7:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i

standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2018

Send til en kollega

0.079