23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 009-015794
Offentliggjort
14.01.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Syddanmark

Logistikløsning for Nyt OUH - Kassesystem og WMS (Lagerstyring)


Region Syddanmark

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Glisholmvej 2A
Odense S
5260
Danmark
Kontaktperson: Michael Daubjerg Nielsen, Projektleder for Kassesystem
E-mail: mdn@rsyd.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Logistikløsning for Nyt OUH - Kassesystem og WMS (Lagerstyring)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, forventer at gå i udbud med Kassesystem og WMS - som led i en række fremtidige anskaffelser under et samlet behov for logistikløsninger til Nyt OUH.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt, samt for at sikre at udbudsbetingelserne er konforme med markedets generelle forventninger og muligheder, gennemføres en teknisk dialog med markedet (markedsundersøgelse) i overensstemmelse med Udbudslovens § 39.

Gennemførelsen af dialogen vil foregå gennem afholdelse af en skriftlig høring med eventuelt supplerende, bilaterale møder på baggrund af de enkelte høringssvar (konkret vurdering).

Der afholdes fælles informationsmøde hos Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S, hvor der vil blive givet en kort introduktion til Nyt OUH, Logistikkonceptet, kontraktens genstand samt udbudsforretningens videre forløb.

For yderligere information se nærværende dokument: VI.3) Yderligere oplysninger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72212150
72212430
48430000
42965100
42416120
42416130
42417000
42417200
42417210
42417220
42417310
42418920
42418910
42995000
42997300
42900000
42990000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det samlede Logistikkoncept for Nyt OUH består af følgende elementer:

Kassesystem, AGV system, Rørpostsystem, Pusterørssystem, Manuel håndtering samt "De sidste 30 meter".

Nærværende udbud (kontraktens genstand) består af følgende elementer:

Kassesystem, inkl. WMS.

Kassesystem¨er en samlet betegnelse for centrale kasselagre, bufferlagre, kasseelevatorer, returelevatorer, affaldssystem, transportbaner og kasser, herunder styring, hvor WMS skal understøtte lagerstyring og intern transport.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
19/06/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der afholdes fælles informationsmøde fredag, den 18.1.2019, kl. 13:00-15:00, hos Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S.

Tilmelding til informationsmødet sker via følgende e-mail – med angivelse af antal deltagere, herunder navn, titel og virksomhed:

Tilmelding@4projectsmail.com

Der fremsendes ikke kvittering for modtagelse af tilmelding, men deltagerlisten vil løbende, og senest inden informationsmødet, blive offentliggjort via Nyt OUHs udbudssystem, Viewpoint, under følgende link:

https://n3g.4projects.com/document/publicfiles.aspx?DocumentID=b64d7db7-ca3e-450c-bd29-375377201589

Frist for tilmelding er torsdag, den 17.1.2019, kl. 12:00.

Informationsmødet vil foregå på engelsk. Præsentationsmateriale vil ligeledes være på engelsk og offentliggøres, umiddelbart efter mødet, via ovennævnte link.

Evt. spørgsmål vil ikke blive besvaret på mødet, men besvares skriftligt og offentliggøres samme sted som ovennævnte.

I forlængelse af nærværende forhåndsmeddelelse, herunder invitation til informationsmøde, offentliggøres skriftligt høringsmateriale.

Høringsmaterialet indeholder udkast til tekniske beskrivelser, foreløbige funktionskrav og -behov, spørgsmål til markedets formåen samt spørgsmål til eventuelle cost drivers.

Materialet vil være tilgængeligt via ovennævnte link.

Potentielle leverandører og andre interesserede markedsaktører opfordres til at afgive skriftligt høringssvar på baggrund af det offentliggjorte høringsmateriale.

Høringssvar bedes fremsendt på dansk og via følgende e-mail:

Hoeringssvar@4projectsmail.com

Frist for modtagelse af høringssvar er mandag, den 28.1.019, kl. 12:00.

Hvis de skriftlige høringssvar giver anledning hertil, forbeholder Projektorganisationen for Nyt OUH sig ret til at invitere potentielle, relevante leverandører til efterfølgende bilaterale møder for præcisering af høringssvar.

Det forventes, at eventuelle bilaterale møder afholdes i perioden 6.-8.2.2019. Møderne afvikles i givet fald på dansk.

Der vil blive taget referat til brug for projektgruppens videre arbejde. Referaterne er som udgangspunkt interne.

Eventuel ny information med relation til det kommende udbud af Kassesystem og WMS, afgivet fra projektgruppen til de potentielle leverandører, vil blive offentliggjort, således at alle potentielle leverandører får adgang til samme information.

Deltagelse i den tekniske dialog, uanset omfang, er således ikke en forudsætning for deltagelse i udbuddet og giver ikke en forbedret stilling i forhold til øvrige potentielle leverandører.

Det understreges i den forbindelse, at møderne, som udgangspunkt, ikke vil være en service over for markedsaktørerne, for at disse kan være bedre forberedt til udbud, men en mulighed for, at Nyt OUH kan blive klogere på markedet gennem en åben, saglig og objektiv dialog.

Det står Nyt OUH frit for at vælge, om — og i givet fald hvorledes — konklusionerne fra møderne skal indgå i den efterfølgende beslutningsproces og udformningen af materiale for udbud.

Projektgruppen for Nyt OUH forventer at offentliggøre resultatet af markedsundersøgelsen, herunder et sammendrag af markedets overvejende holdninger og anbefalinger via ovennævnte link.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/01/2019

Send til en kollega

0.083