23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 021-045245
Offentliggjort
30.01.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
28.02.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cbf56b7a-64e7-4d2f-a4c1-72acec1ec732/homepage

Udbyder

Vejle Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(23.05.2019)
Orloff Firmatøj A/S
Tarupvej 53
5210 Odense NV

Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj (køb) til KomUdbud


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejle Kommune
29189900
Skolegade 1
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Mette Brandt
Telefon: +45 76811734
E-mail: mebsr@vejle.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cbf56b7a-64e7-4d2f-a4c1-72acec1ec732/homepage

I.1) Navn og adresser
Kolding Kommune
Bredagde 1
Kolding
6000
Danmark
E-mail: kommunen@kolding.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.1) Navn og adresser
Fredericia Kommune
Fredericia
7000
Danmark
E-mail: kommunen@fredericia.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ethics.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cbf56b7a-64e7-4d2f-a4c1-72acec1ec732/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cbf56b7a-64e7-4d2f-a4c1-72acec1ec732/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cbf56b7a-64e7-4d2f-a4c1-72acec1ec732/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj (køb) til KomUdbud

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
18000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af grov arbejdsbeklædning (køb) til medlemskommuner af KomUdbud (Fredericia, Kolding og Vejle Komuner). Udbuddet består af følgende områder:

- Grov arbejdsbeklædning til det tekniske område (f.eks. overtøj (både vinter og sommer), benklæder, shorts, overalls, regntøj, T-shirts, poloshirts, sweatshirts, arbejdsskjorter, termotøj og sikkerhedsbeklædning inden for alle typer),

- Grov sikkerhedsfodtøj.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18130000
18140000
18830000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette er et udbud i KomUdbud-regi. følgende kommuner deltager i udbuddet: Fredericia kommune, Kolding Kommune og Vejle Kommune.

KomUdbud består af følgende kommuner:

- Esbjerg Kommune, Torvegade 74,6700 Esbjerg,

- Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia,

- Herning Kommune, Torvet, 7400 Herning,

- Holstebro Kommune, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro,

- Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast,

- Kolding Kommune, Bredgade 1, 6000 Kolding,

- Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig,

- Middelfart Kommune, Østergade 11, 5500 Middelfart,

- Odense Kommune, Flakhaven 2, 5000 Odense C,

- Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C,

- Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg,

- Svendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg,

- Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg,

- Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle,

- Aarhus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus.

Udbuddet består af følgende områder:

Grov arbejdsbeklædning til det tekniske område (f.eks. overtøj (både vinter og sommer), benklæder, shorts, overalls, regntøj, T-shirts, poloshirts, sweatshirts, arbejdsskjorter, termotøj og sikkerhedsbeklædning inden for alle typer).

Grov sikkerhedsfodtøj.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet Beklædning: Kvalitetsevaluering af vareprøver / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet Fodtøj: Kvalitetsevaluering af vareprøver / Vægtning: 10 %
Omkostningskriterium - Navn: Pris Samlet estimeret omsætning jf. bilag 3 / Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Mindstekrav til virksomhedens samlede nettoomsætning: Minimum 3 000 000 DKK pr. år i de sidste 3 afsluttede regnskabsår. Afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, kræves der stadig minimum 3 000 000 DKK pr. afsluttede regnskabsår siden virksomhedens oprettelse,

- Mindstekrav til overskudsgrad: Overskudsgraden skal være positiv hvert år i de sidste 3 afsluttede regnskabsår. Afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, kræves der stadig en positiv overskudsgrad pr. afsluttede regnskabsår siden virksomhedens oprettelse,

- Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Leverandøren er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 000 000 DKK pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/02/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 48 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/02/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ingen adgang

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vedrørende adgang til udbudsmaterialet og afgivelse af tilbud i Ethics:

Adgang til udbudsmaterialet og fremsendelse af tilbud kan kun ske via udbudssystemet Ethics.

Link til udbudshjemmesiden er anført i punkt I.3) ovenfor.

Har man allerede en brugerprofil i Ethics skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Tilmeld eksisterende bruger”. Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login.

Har man ikke i forvejen en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på ”Opret og tilmeld ny bruger”. Når man opretter en ny bruger, får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiverer man sin bruger, og man vil herefter automatisk blive tilmeldt. Såfremt den oprettede bruger er underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som kan anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mailene indeholdende aktiveringslink og signatur i nogle tilfælde kan ende i ens spamfilter).

Som alternativ til signatur fra Ethics kan anvendes NemID signatur.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/01/2019

Send til en kollega

0.078