23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 028-061255
Offentliggjort
08.02.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.03.2019 Kl. 14:00

Addresse
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441

Udbyder

European Environment Agency

Opdateringer

Rettelse
(13.03.2019)

IV.2.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 15-03-2019
Time: 14:00
Læses:
Dato: 22-03-2019
Time: 14:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 18-03-2019
Time: 10:00
Læses:
Dato: 25-03-2019
Time: 10:00

Rettelse
(13.03.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Time limit for receipt of tenders or requests to participate
instead of:
Date: 15-03-2019
Time: 14:00
Read:
Date: 22-03-2019
Time: 14:00

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Conditions for opening of tenders
instead of:
Date: 18-03-2019
Time: 10:00
Read:
Date: 25-03-2019
Time: 10:00

Rettelse
(13.03.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
instead of:
Datum: 15-03-2019
Time: 14:00
Read:
Datum: 22-03-2019
Time: 14:00

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Villkor för anbudsöppning
instead of:
Datum: 18-03-2019
Time: 10:00
Read:
Datum: 25-03-2019
Time: 10:00

Copernicustjenesten for europæiske jordbevægelser – støttetjenester


European Environment Agency

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Det Europæiske Miljøagentur
Kongens Nytorv 6
Copenhagen
1050
Danmark
Kontaktperson: Karoline Rygaard
Telefon: +45 33367220
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Fax: +45 33367199
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eea.europa.eu/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Copernicustjenesten for europæiske jordbevægelser – støttetjenester

 

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/19/004
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den europæiske jordbevægelsestjeneste (EGMS) indgår i Copernicus arealovervågningstjenestes produktportefølje, og dens gennemførelse er blevet pålagt EEA. Formålet med dette udbud er oprettelsen af en tjenesteydelseskontrakt med en økonomisk aktør, der dækker følgende 2 opgaver:

— oprettelse af rådgivningsudvalg for Copernicus jordbevægelsestjeneste;

— levering af støtteekspert, der skal arbejde internt i EEA's lokaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Tjenesteydelserne til rådgivningsudvalget skal hovedsageligt udføres i kontrahentens egne lokaler. Støtteeksperten skal arbejde internt i EEA's lokaler.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Jordbevægelsesovervågning er et hovedelement i katastroferisikovurdering og - forvaltning. Integrering af denne type oplysninger i fremtidige operationelle arbejdsgange i både den offentlige og private sektor vil uundgåeligt lede til forbedret risikoforvaltning og beskyttelse af ejendom på lokalt, regionalt og transeuropæisk niveau, og vil i visse tilfælde endog redde liv. Kontrakten, der oprettes i forbindelse med dette udbud, skal resultere i:

1) Et rådgivningsudvalg hvis opgave er levering af uafhængig ekspertrådgivning og vejledning til EEA angående specifikation, gennemførelse, udvikling og drift af Copernicus EGMS; og

2) En støtteekspert, hvis opgave er bistand til specifikation og gennemførelse af Copernicus EGMS i tæt samarbejde med EEA-personale, -tjenesteydere og rådgivningsudvalget.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

 

Copernicus — Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 377/2014 af 3.4.2014 (EUT L 122,24.4.2014, side 44).

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Som anført i afsnit 2.2.2.1) i udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/03/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

EEA's lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 København K, DANMARK.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbstjeneste i forvejen og senest d. 15.3.2019 pr. e-mail til procurement@eea.europa.eu.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgivere kan downloade udbudsdokumenterne og alle yderligere oplysninger fra »e-tendering«-webstedet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441. Webstedet opdateres regelmæssigt, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden.

I de 3 år, der følger efter den oprindelige kontrakts ikrafttrædelse, forbeholder EEA sig retten til at udøve muligheden for at udføre et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse om nye tjenester med den fremtidige kontrahent, i overensstemmelse med punkt e) i det andet delafsnit af punkt 11.1 og 11.4 af bilag I til finansforordningen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Den Europæiske Ombudsmand
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Frankrig
Telefon: +33 388172313
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Fax: +33 388179062

Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Retten
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/02/2019

Send til en kollega

0.081