23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-064811
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Etablering af systemløsning og datagrundlag til vandløbsreference


Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
37 28 41 14
Rentemestervej 8
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Dorthe Drauschke
E-mail: dbl@sdfe.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/69abb736-c343-4e48-89a1-e91100638eb3/homepage

Internetadresse for køberprofilen: https://sdfe.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/69abb736-c343-4e48-89a1-e91100638eb3/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Etablering af systemløsning og datagrundlag til vandløbsreference

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. SDFE er sammen med Miljøstyrelsen (MST), KL og Danske Regioner ansvarlige for implementeringen af initiativ 6.1 om Fælles data om terræn, klima og vand i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Beskrivelse af anskaffelsen fremgår af afsnit II.2.4) i nærværende forhåndsmeddelelse.

Forhåndsmeddelelsen udsendes med henblik på at varsle markedet i forhold til udbuddet af anskaffelsen. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, og interesserede virksomheder skal være opmærksomme på, at udbudsbekendtgørelse forventes udsendt den 16.4.2019 og tilbud forventes afleveret den 23.5.2019. Desuden skal interesserede virksomheder være opmærksomme på, at der forventes afholdt et orienteringsmøde om udbuddet den 24.4.2019, kl. 10:00-12:00.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72600000
72220000
72230000
72240000
72250000
72260000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Som en del af udmøntningen af Initiativ 6.1 er det besluttet, at der skal etableres en Vandløbsreference til forbedring og effektivisering af det daglige administrative arbejde hos vandløbsmyndighederne med at udveksle data om vandløb. Projektet gennemføres frem mod 2020. Vandløbsreferencen vil være en grundlæggende infrastrukturkomponent, som muliggør en let og præcis sammenstilling af data, hvilket også understøtter andre projekter i initiativet samt initiativets formål som helhed.

Det forventes, at udbuddet omkring systemløsning og datagrundlag til vandløbsreferencen vil omfatte følgende leverancer:

— Etableringsalgoritme for hele Danmark baseret på GeoDanmarks vandløbstema,

— Ajourføringsalgoritme for hele Danmark baseret på GeoDanmarks vandløbstema,

— Integrationer,

— Enkelte brugergrænseflader,

— Evt. mindre opgaver ift. driftsafvikling og vedligeholdelse.

Ovenstående er uddybende beskrevet i notat om anskaffelse af vandløbsreference, der findes på udbudshjemmesiden på Ethics, jf. punkt I.3).

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/04/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Interesserede virksomheder kan holde sig orienteret via udbudshjemmesiden og vil ved tilmelding få tildelt brugernavn og adgangskode. Det er nødvendigt at have installeret Adobe Reader (version 11.0.7 eller nyere version) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version) samt et program, der kan læse docx-filer, for at kunne tilgå systemet. Under udbuddet vil udbudsmaterialet være tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside, og afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3). Materialet tilhørende forhåndsmeddelelsen vil fremgå af modulet "Markedsundersøgelse".

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt interesserede virksomheder måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan interesserede i dagtimerne (kl. 08:30 – kl. 16:30) på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.068