23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 029-065697
Offentliggjort
11.02.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Faxe Vandforsyning A/S

Fællesudbud af fjernaflæste vandmålere


Faxe Vandforsyning A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Faxe Vandforsyning A/S
Jens Chr. Skous Vej 1
Haslev
4690
Danmark
Kontaktperson: Henning B. Andersen
Telefon: +45 70260207
E-mail: hba@faxeforsyning.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.faxeforsyning.dk/vand

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/170064

I.1) Navn og adresser
EnviDan A/S
Sommervej 31E, 4. sal
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Jens Dyrberg Nielsen
Telefon: +45 60111222
E-mail: jdn@envidan.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.envidan.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/170064

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fællesudbud af fjernaflæste vandmålere

Sagsnr.: 7165640
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38421100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Faxe Forsyning og NK Vand skal have udskiftet eksisterende vandmålere med elektroniske vandmålere og dertil et Drive-By system til indhentning af data fra vandmålerne.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 12 484 074.44 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Faxe Vandforsyning A/S - indkøb af fjernaflæste vandmålere

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38421100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

4690 Haslev

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af ca. 1 000 vandmålere ultimo august 2016 og 2268 vandmålere i 2017 og 2267 vandmålere i 2018.

I 2016 leveres desuden Drive-By system, herunder opsætning og indkøring.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, funktion og leveringssikkerhed / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Service, garati og samfundsforhold / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på indkøb af trådløse display, Serviceordning for stikprøvekontrol af vandmålere og serviceaftale på vedligehold og udbygning af fjernaflæsningssystemet og fjernaflæsningssystem til Haslev by.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

NK Forsyning A/S - indkøb af fjernaflæste vandmålere

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38421100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

4700 Næstved

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 4 749 vandmålere ultimo august 2016 og ca. 9 496 vandmålere i 2017.

I 2016 leveres desuden Drive-By system, herunder opsætning og indkøring.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, funktion ig leveringssikkerhed / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Service, garanti og samfundsforhold / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på indkøb af trådløse display og Serviceordning for stikprøvekontrol af vandmålere og serviceaftale på vedligehold og udbygning af fjernaflæsningssystemet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 095-170360
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Faxe Vandforsyning A/S - udbud af fjernaflæste vandmålere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/10/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Kamstrup A/S
21248118
Industrivej 28
Skanderborg
8660
Danmark
Telefon: +45 89931000
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 612 336.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

NK Forsyning A/S - udbud af fjernaflæste vandmålere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/10/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Kamstrup A/S
21248118
Industrivej 28
Skanderborg
8660
Danmark
Telefon: +45 89931000
NUTS-kode: DK042
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 871 738.44 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Fællesudbud for følgende 2 forsyninger:

Faxe Vandforsyning A/S

Jens Chr. Skous Vej 1, 4690 Haslev

NK Forsyning A/S

Ærøvej 2, 4700 Næstved

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der er ingen lovbestemte frister for indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med indgivelse af eventuel klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 71415100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.112