23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 052-119545
Offentliggjort
14.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Inköp Gävleborg

Automationskonsult Gästrike Vatten AB


Inköp Gävleborg

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Inköp Gävleborg
222000-2311
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Sverige
Kontaktperson: Ann-Charlotte Jonsson
Telefon: +46 104713037
E-post: ann-charlotte.jonsson@inkopgavleborg.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.inkopgavleborg.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=14965
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=14965
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Account/CreateAccount.aspx
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Automationskonsult Gästrike Vatten AB

Referensnummer: 8236
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72220000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser att kvalificera leverantörer som kan leverera det som efterfrågas enligt följande:

— Programmering av PLC/HMI/SCADA

— Genomföra större och mindre projekt inom linje och investeringar för Gästrike vatten AB

— Tillhandahålla resurser inför specifika tidsbestämda arbeten.

— Löpande konstruktion, mindre förändringar av och i processanläggningar.

— Löpande uppdatering i befintlig dokumentation.

— Löpande programmering i befintliga system.

— Skriva tekniska beskrivningar, funktionsbeskrivningar ihop med produktionen.

— Dokumenteringssystem och komponentlistor

— Delta i driftsättning

I befintligt system ”siemens S7 1200 och ABB AC800, Melsec.

Uppdragets beräknade omfattning ca 1500 – 2000 timmar per år

KÖ lämnar inga som helst volymgarantier i ramavtalet.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 55 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72220000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
Nuts-kod: SE313
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser att kvalificera leverantörer som kan leverera det som efterfrågas enligt följande:

— Programmering av PLC/HMI/SCADA

— Genomföra större och mindre projekt inom linje och investeringar för Gästrike vatten AB

— Tillhandahålla resurser inför specifika tidsbestämda arbeten.

— Löpande konstruktion, mindre förändringar av och i processanläggningar.

— Löpande uppdatering i befintlig dokumentation.

— Löpande programmering i befintliga system.

— Skriva tekniska beskrivningar, funktionsbeskrivningar ihop med produktionen.

— Dokumenteringssystem och komponentlistor

— Delta i driftsättning

I befintligt system ”siemens S7 1200 och ABB AC800, Melsec.

Uppdragets beräknade omfattning ca 1500 – 2000 timmar per år

KÖ lämnar inga som helst volymgarantier i ramavtalet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 55 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 04/05/2019
Slut: 25/04/2020
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/04/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 22/09/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 23/04/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Kullen 4
Falun
791 31
Sverige
Telefon: +46 233830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 233830080

Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/03/2019

Send til en kollega

0.114