23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 053-122767
Offentliggjort
15.03.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vaxholms kommun

IT-konsulter


Vaxholms kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Vaxholms kommun
212000-2908
Kommunhuset
Vaxholm
185 83
Sverige
Kontaktperson: Birgitta Johansson Vaxholm
E-post: birgitta.johansson3@vaxholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vaxholm.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

IT-konsulter

Referensnummer: KS 2018/141.055
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen som omfattar fem (5) delområden avser ramavtal för IT-konsulter.

Vaxholms stad som varande upphandlande myndighet inbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på Ramavtal avseende IT-konsulter.

Leverantörer kan lämna anbud på någon, några eller samtliga delar/områden av de fem (5) delarna som specificeras i upphandlingsdokumenten.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 900 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

IT-konsulter

Del nr: 1.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72220000
72222300
72246000
72250000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vaxholm

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Programvaru-/Systemområde 1

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Anskaffning av dels nya programvaror/system och dels till programvara/system hörande hårdvara samt support och underhåll

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

IT-konsulter

Del nr: 2.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72212730
72220000
72246000
72250000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vaxholm

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Programvaru-/Systemområde 2, enl upphandlingsdokumenten.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Anskaffning av dels nya programvaror/system och dels till programvara/system hörande hårdvara samt support och underhåll.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

IT-konsulter

Del nr: 3.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72220000
72246000
72250000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vaxholm

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Programvaru-/Systemområde 3

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Anskaffning av dels nya programvaror/system och dels till programvara/system hörande hårdvara samt support och underhåll.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

IT-konsulter

Del nr: 4.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72220000
72246000
72250000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Vaxholm

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Resultkonsulter

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

IT-konsulter

Del nr: 5.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72220000
72246000
72250000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Arkitektur/IT-strateg

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 201-456917
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Del nr: 5
Benämning på upphandlingen:

IT-strateg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Kontract AB
556709-2522
Trädgårdsgatan 14
Örebro
702 12
Sverige
E-post: christer.bergmark@kontract.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress: http://www.kontract.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 110 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 110 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Konsultstöd inom pragramvaror-/systemområde 1

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
IT-Total AB
556840-2480
Gustav III:s Boulevard 46
Solna
169 73
Sverige
E-post: peter.wallin@it-total.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress: http://www.it-total.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 100 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 100 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/01/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Certezza AB
556536-1150
Kornhamnstorg 61
Stockholm
111 27
Sverige
E-post: upphandling@certezza.net
Nuts-kod: SE11
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 650 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 650 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/03/2019

Send til en kollega

0.145