23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 073-172787
Offentliggjort
12.04.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

Bactec Bloddyrkningssystem TOP til Mikrobiologien i SHS

(12.04.2019)
BD Diagnostics
Lyngby

Bactec Bloddyrkningssystem TOP til Mikrobiologien i SHS


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Medicoteknik, Region Syddanmark
29190909
Sygehusvej 4
Kolding
6000
Danmark
Kontaktperson: Hans Jørgen Clausen
Telefon: +45 99440311
E-mail: hjc@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bactec Bloddyrkningssystem TOP til Mikrobiologien i SHS

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bactec Bloddyrkningssystem TOP til Mikrobiologien i SHS.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 936 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bactec Bloddyrkningssystem TOP til Mikrobiologien i SHS.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Mikrobiologisk afdeling ønsker at anskaffe et nyt bloddyrkningssystem, som placeres såvel på matriklen i Sønderborg som på akutsygehuset i Aabenraa. Mange patienter, der indlægges via akutmodtagelsen i Aabenraa får foretaget bloddyrkninger, og for at optimere hurtig diagnostik og målrettet behandling ønskes opsættelse af apparatur i Aabenraa, eftersom Mikrobiologi er fysisk placeret på matriklen i Sønderborg. Bloddyrkningsflaskerne ønskes efter påbegyndt inkubation at blive transporteret til Sønderborg, for derefter at forsætte vækstkurven, hvilket kan ske vha. af IT middleware. Vi sætter stor pris på, at alle skabe kan overvåges uanset placering, og at data kan tilgås, uanset hvor man befinder sig. Vi ønsker mulighed for på sigt, at kunne opsætte og tilslutte yderligere skabe i kliniske afdelinger som f.eks. Intensiv afdeling. Det er for os af væsentlig betydning, at prøvetagning er så enkel som mulig. Vi ønsker bloddyrkningsflasker som passer til blodprøvetagningsudstyr, fordi dette gør arbejdet mere ergonomisk, det reducerer arbejdsgangen under prøvetagningen og samtidig minimeres risikoen for kontaminering og derved fejl diagnostik. Det er Mikrobiologis vurdering, at Becton Dickinson’s bloddyrkningssystem Bactec er det eneste system som kan opfylde ovenstående krav.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 10045
Betegnelse:

Bactec Bloddyrkningssystem TOP til Mikrobiologien i SHS

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
BD Diagnostics
Lyngby
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 936 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus - Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der findes ikke et mæglingsorgan i DK
findes ikke
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefrister fremgår af Håndhævelseslovens § 7:

Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud, et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog, efter udbudsdirektivet, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet, som ikke er omfattet af ovenstående, skal være indgivet til

Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor

Ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/04/2019

Send til en kollega

0.071