23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 075-177355
Offentliggjort
16.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Midtjysk Brand & Redning

Vindere

Kontrakt om levering af opbygninger af brandkøretøjer - tankvogne

(07.08.2019)
Hauberg Technique A/S
Færøgade 6
4690 Haslev

Udbud af kontrakt om levering af opbygning af brandkøretøjer - 2 tankvogne


Midtjysk Brand & Redning

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Midtjysk Brand & Redning
37137502
Kejlstrupvej 99C
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Jesper Sloth Hesselberg
Telefon: +45 30635640
E-mail: jespersloth.hesselberg@mjbr.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://midtjyskbrandogredning.silkeborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/203e2d78-11d3-4675-b2e3-8c85f8bdad9a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/203e2d78-11d3-4675-b2e3-8c85f8bdad9a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/203e2d78-11d3-4675-b2e3-8c85f8bdad9a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om levering af opbygning af brandkøretøjer - 2 tankvogne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
35000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af opbygninger af 2 tankvogne. Ordregiver leverer chassiser, som er til rådighed ved kontraktindgåelse. Køretøjerne opbygges som vandtankvogne med stationær pumpe. Dertil bygges materielskabe med plads til højtryksslangevinde, en bærbar pumpe, et større antal slanger og andet materiel. Der skal frontmonteres en vandkanon til anvendelse ved kørende slukning samt ankerpunkter til kæderedning og fritrækning. Som optioner findes traffic advisor, lysmast, bærbar pumpe samt oppakning i øvrigt.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
35000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Leverandørens adresse, chassiser afhentes og leveres på Ordregivers adresse.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af opbygninger af 2 tankvogne. Ordregiver leverer chassiser, som er til rådighed ved kontraktindgåelse. Køretøjerne opbygges som vandtankvogne med stationær pumpe. Dertil bygges materielskabe med plads til højtryksslangevinde, en bærbar pumpe, et større antal slanger og andet materiel. Der skal frontmonteres en vandkanon til anvendelse ved kørende slukning samt ankerpunkter til kæderedning og fritrækning. Som optioner findes traffic advisor, lysmast, bærbar pumpe samt oppakning i øvrigt.

Tak til potentielle leverandører, der har responderet på høringen.

Der er foretaget ændringer i udbudsmaterialet i forlængelse af høringsperioden.

Udbudsbekendtgørelsen:

1.4. Leveringsfrist ændret.

Bilag 2, kravspecifikationer:

Et enkelt punkt havde ikke ID nummer. Det er nu tilføjet ID 6.15.1

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:

2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 2.16, 2.18, 2.21, 4.2, 5.12, 5.13, 5.15, 6.2, 6.5, 6.10, 6.11, 6.13, 8.7, 8.11,

ID for punkterne er uændret ift høringen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 9
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten udløber 3 måneder efter Leverandøren har foretaget fuldstændig og korrekt levering.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er knyttet følgende optioner til aftalen:

- Levering af lysmast til 1 eller 2 køretøjer,

- Levering af traffic advisor til 1 eller 2 køretøjer,

- Levering af bærbar pumpe til 1 eller 2 køretøjer,

- Levering af oppakning til 1 eller 2 køretøjer.

Tilbudsgiver er ikke forpligtigede til at byde på optionerne.

Optioner indgår ikke i evalueringen af pris.

Ønsker tilbudsgiver at byde på en eller flere optioner oplyses pris i tilbudslisten, hvor prisen oplyses pr. stk.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Betingelser for deltagelse fremgår af 'Udbudsbetingelser', pkt. 3.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/05/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/05/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Midtjysk Brand & Redning

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang for tilbudsgivere til overværelse af åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Jf. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud:

§ 7 Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019

Send til en kollega

0.094