23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 076-180826
Offentliggjort
17.04.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

Differential Mobility Spectrometry (DMS) og Massespektrometri (MS)

(17.04.2019)
AB SCIEX ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj

Differential Mobility Spectrometry (DMS) og Massespektrometri (MS)


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Claus Eskerod
Telefon: +45 38665809
E-mail: claus.joergen.eskerod@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Differential Mobility Spectrometry (DMS) og Massespektrometri (MS)

Sagsnr.: 19021883
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38433100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

DMS–MS system.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38432200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Felse af en integreret løsning omfattende Sciex Qtrap 5500 system og tilhørende Lipidizer™ og SelexION™ teknologier.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Service, reservedele.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Klinisk Biokemisk Afdeling (herefter KBA) ved Nordsjællands Hospital har behov for at screene for nye kliniske biomarkører til hurtig diagnostik med henblik på at kunne øge patientflowet på Nyt Hospital Nordsjælland. Biomarkørerne søges i gruppen af lipider (i.e lipodomics) i blod- og cerebrospinalvæske prøver fra patienter. Diagnostik baseret på ”lipodomics” er ikke fuldt udviklet, da kompleksiteten og omfanget af forskellige molekylære lipider har hindret specifik molekylær identifikation hvis baseret kun på separation efter masse (m) og ladning (z). m/z separation har ofte ført til overlappende detektion af isobariske og isomeriske lipider. Differential mobility spectrometri (DMS) indfører en høj asymmetrisk spændingsforskel, der i kombination med kemiske opløsningsmidler ændrer mobiliteten af ion lipid-strukturerne. DMS forbedrer således separation og efterfølgende detektion af isomeriske lipider, og KBA ønsker at anskaffe sig et DMS MS system til lipid-baseret diagnostik. Kravene opfyldes efter ordregivers opfattelse alene af den påtænkte løsning med Lipidizer™ og SelexION ™ Differential Mobility Separation Technology, og kan derfor af tekniske grunde kun tildeles en bestemt økonomisk aktør.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Differential Mobility Spectrometry (DMS) og Massespektrometri (MS)

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
AB SCIEX ApS
32448615
Åkandevej 21
Brønshøj
2700
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

Klage over ordregivers valg af procedure mv. kan indgives til Klagenævnet. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/04/2019

Send til en kollega

0.098