23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 078-187886
Offentliggjort
19.04.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Inera AB

Upphandling av tjänster för hantering av Ineras HR- och lönerutiner (HR Lön)


Inera AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Inera AB
556559-4230
Box 17703
Stockholm
117 99
Sverige
Kontaktperson: Björn Westin
E-post: bjorn.westin@affarsconcept.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://inera.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av tjänster för hantering av Ineras HR- och lönerutiner (HR Lön)

Referensnummer: 201811-030
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72268000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tjänster för hantering av Ineras HR- och lönerutiner (HR Lön)

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tjänster för hantering av Ineras HR- och lönerutiner (HR Lön)

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 014-029088
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen avbruten på grund av att inga anbud inkommit. Ny upphandling kommer att genomföras.

Visma annons: https://opic.com/id/afvfpslvad

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/04/2019

Send til en kollega

0.111