23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 078-188017
Offentliggjort
19.04.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Stockholms Stad, Trafikkontoret

Systemstöd för styrning av belysningsanläggning


Stockholms Stad, Trafikkontoret

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 057-131782)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms Stad, Trafikkontoret
212000-0142
Box 8311
Stockholm
104 20
Sverige
Kontaktperson: Sandrine Pendu
E-post: sandrine.pendu@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Systemstöd för styrning av belysningsanläggning

Referensnummer: T2019-00692
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31527260
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Stockholms stad genom dess trafiknämnd avser att upphandla ett systemstöd för styrning av dess belysningsanläggning, där ingår tjänster för bland annat implementering av systemstödet, löpande drift, underhåll och support. Upphandling genomförs som förhandlat förfarande.

Stockholms stad inbjuder härmed intresserade leverantörer att lämna anbudsansökan för att delta i upphandlingen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/04/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 057-131782

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 23/04/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 24/04/2019
Lokal tid: 23:59
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.08