23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-225346
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms läns landsting

Upphandling av ramavtal för etablering och drift av tekniska IT-utrymmen inom Serviceförvaltningen IT:s ansvar


Stockholms läns landsting

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting
232100-0016
Box 22550
Stockholm
104 22
Sverige
Kontaktperson: Bengt Svensson
Telefon: +46 708814819
E-post: bengt.a.svensson@sll.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sll.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av ramavtal för etablering och drift av tekniska IT-utrymmen inom Serviceförvaltningen IT:s ansvar

Referensnummer: LS 2018-0790
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar ett ramavtal för etableringar och drift (drift-, förvaltning-, support- och underhållstjänster) av tekniska IT-utrymmen inom Serviceförvaltningen IT:s ansvar. Målet med upphandling är att för Serviceförvaltningen IT teckna ett fyra (4) årigt ramavtal med en leverantör för möjliggörande av löpande etableringar samt drift (drift-, förvaltning-, support- och underhållstjänster) av tekniska IT-utrymmen inom Serviceförvaltningen IT:s ansvar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 43 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
71310000
71318000
72130000
72253000
72514000
72514100
79993000
79993100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar ett ramavtal för etableringar och drift (drift-, förvaltning-, support- och underhållstjänster) av tekniska IT-utrymmen inom Serviceförvaltningen IT:s ansvar. Målet med upphandling är att för Serviceförvaltningen IT teckna ett fyra (4) årigt ramavtal med en leverantör för möjliggörande av löpande etableringar samt drift (drift-, förvaltning-, support- och underhållstjänster) av tekniska IT-utrymmen inom Serviceförvaltningen IT:s ansvar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Krav på efterfrågade byggentreprenader (20 %), Krav på efterfrågade tjänster (10 %) samt allmänna och grundläggande krav (10 %) / Viktning: Kvalitet 40 %
Kostnadskriterium - Namn: Pris (Totalpris) / Viktning: 60 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 025-055781
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Coromatic AB
556578-6414
Norrbyvägen 32
Bromma
168 69
Sverige
E-post: richard.sjolin@coromatic.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 43 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 43 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/05/2019

Send til en kollega

0.093