23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 093-225506
Offentliggjort
15.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Lunds universitet

Mobila och fasta operatörstjänster


Lunds universitet

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 073-172919)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Lunds universitet
202100-3211
Box 117
Lund
221 00
Sverige
Kontaktperson: Eva Dilton
E-post: eva.dilton@eken.lu.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandling.lu.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Mobila och fasta operatörstjänster

Referensnummer: V 2019/712
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
64200000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Omfattning

Upphandlingen avser operatörstjänster för mobil och fast telefonitrafik med tillhörande tjänster, samt mobilt bredband och mobila anknytningar. Upphandlingen avser inte växelfunktionen, telefoner/mobiltelefoner eller tillbehör. Anbud ska lämnas på hela omfattningen och en leverantör kommer att antas för hela uppdraget.

I upphandlingsdokumentet angivna volymer bygger på statistik och uppskattning och kan komma att såväl under- som överskridas under avtalstiden.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 073-172919

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 22/05/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 29/05/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 23/05/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 30/05/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.078