23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 096-233089
Offentliggjort
20.05.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Västtrafik AB

Systemstöd för utrustningshantering


Västtrafik AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Västtrafik AB
556558-5873
Box 405
Göteborg
401 26
Sverige
Kontaktperson: Martin Jakobsson
E-post: martin.jakobsson@vasttrafik.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.vasttrafik.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Systemstöd för utrustningshantering

Referensnummer: VT2019-002
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48100000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Västtrafik AB inbjuder er härmed att lämna anbud avseende ett underhållssystem som ska stödja arbetsflöde för inköp, lager, service och underhåll av Västtrafiks trafiknära utrustning. Västtrafiks trafiknära utrustning är den utrustning som är monterad på fordon, hållplatser eller i Västtrafiks butiker.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48330000
48430000
48440000
48445000
48610000
48782000
72250000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Västtrafik AB inbjuder er härmed att lämna anbud avseende ett underhållssystem som ska stödja arbetsflöde för inköp, lager, service och underhåll av Västtrafiks trafiknära utrustning. Västtrafiks trafiknära utrustning är den utrustning som är monterad på fordon, hållplatser eller i Västtrafiks butiker.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 055-128078
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Västtrafik beslutar att avbryta upphandlingen.

Skälet till avbrytandet är att inget av de inkomna anbuden uppfyllde samtliga obligatoriska krav som ställts i upphandlingsdokumentet.

Visma annons: https://opic.com/id/afsovaqtyj

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/05/2019

Send til en kollega

0.078