23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 098-238062
Offentliggjort
22.05.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Huddinge kommun

Vindere

Förhandsinsyn support och underhåll Procapita

(22.05.2019)
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
Box 883
851 24 Sundsvall

Förhandsinsyn support och underhåll Procapita


Huddinge kommun

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Huddinge kommun
212000-0068
Kommunalvägen 28
Huddinge
141 85
Sverige
Kontaktperson: Pernilla Lind Pihl
Telefon: +46 853530293
E-post: pernilla.lind-pihl@huddinge.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://huddinge.se

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Förhandsinsyn support och underhåll Procapita

Referensnummer: UPP/2019-046
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72260000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Huddinge kommun har för avsikt att ingå avtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB avseende support och underhåll av IT-systemet Procapita, och vill genom denna förhandsinsyn bereda möjlighet för andra aktörer att ta del av denna information.

Systemet Procapita IFO och Procapita VoO, med tillhörande applikationer, används som stöd för den föreskrivna dokumentation som görs inom socialtjänsten. Systemet har integrationer med flera andra system i Huddinge kommun och berörda myndigheter. För att systemet ska fungera i verksamheten behöver det göras kontinuerliga uppdateringar, förbättringar och felrättningar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72250000
72267000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Huddinge kommun har för avsikt att ingå avtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB avseende support och underhåll av IT-systemet Procapita, och vill genom denna förhandsinsyn bereda möjlighet för andra aktörer att ta del av denna information.

Systemet Procapita IFO och Procapita VoO, med tillhörande applikationer, används som stöd för den föreskrivna dokumentation som görs inom socialtjänsten. Systemet har integrationer med flera andra system i Huddinge kommun och berörda myndigheter. För att systemet ska fungera i verksamheten behöver det göras kontinuerliga uppdateringar, förbättringar och felrättningar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Skydd av ensamrätt, inklusive immateriella rättigheter
Förklaring:

I enlighet med lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) får förhandlat förfarande utan föregående annonsering användas om de förhållanden som anges i 6 kap. 14 § LOU är uppfyllda.

Huddinge kommun innehar en i tiden obegränsad nyttjanderättalicens till Procapita. Äganderätten till den programvara som Procapita IFO och VoO baseras på, Procapita, tillkommer Tieto. Underhåll och support av Procapita kan endast tillhandahållas av Tieto.

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Förhandsinsyn support och underhåll Procapita

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
556559-6151
Box 883
Sundsvall
851 24
Sverige
Telefon: +46 10-4818821
E-post: anna.helleblad@tieto.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 30 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Huddinge kommun avser att genomföra förhandlat förfarande utan föregående annonsering under hösten 2019. Avtal förväntas vara undertecknat oktober/november 2019.

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/05/2019

Send til en kollega

0.102