23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 099-240525
Offentliggjort
23.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Norrköpings kommun

Upphandling av internetleverantör för Norrköpings kommun


Norrköpings kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Norrköpings kommun
212000-0456
Slottsgatan 118
Norrköping
602 22
Sverige
E-post: johannes.edmark@affarsconcept.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.norrkoping.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av internetleverantör för Norrköpings kommun

Referensnummer: KS 2018/1171
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72400000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling omfattar kontrakt för tjänster och funktioner för Norrköpings kommuns anslutning till internet (ISP). Upphandlingen ska resultera i att Norrköpings kommun tecknar avtal med en kompetent och pålitlig leverantör som ska säkerställa att Norrköpings kommun erhåller kontinuerlig tillgång till internet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 895 640.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrköping

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling omfattar kontrakt för tjänster och funktioner för Norrköpings kommuns anslutning till internet (ISP).

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Behov av flytt av systemet och därmed etablering på ny adress kan komma att uppstå under avtalstiden mot bakgrund av att eventuella planer på att stänga ner nuvarande serverhall kan komma att genomföras under avtalstiden. Norrköpings kommun ska vid sådan situation ha möjlighet att under detta avtal beställa sådan flytt. Flytten ska innebära att Norrköpings kommun bibehåller avsedd funktion.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 014-028789
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande
Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Upphandling av internetleverantör för Norrköpings kommun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
IP-Only Networks AB
556597-6122
Bäverns Gränd 17
Uppsala
753 19
Sverige
Telefon: +46 735340582
E-post: public@ip-only.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.ip-only.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 895 640.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 895 640.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Personal.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Norrköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/05/2019

Send til en kollega

0.089