23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 100-242773
Offentliggjort
24.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Riksantikvarieämbetet

Resurskonsulter IT


Riksantikvarieämbetet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Riksantikvarieämbetet
202100-1090
Box 1114
Visby
621 22
Sverige
Kontaktperson: Gerd Hansson
E-post: gerd.hansson@raa.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.raa.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Fritidsverksamhet, kultur och religion

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Resurskonsulter IT

Referensnummer: RAÄ-2018-3390
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72220000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Konsultstöd för att bidra med resursförstärkning inom IT-området.

Inledning

Denna upphandling avser att tillgodose Riksantikvarieämbetets, nedan kallad köparen, behov av resurskonsulter inom IT-området, nedan kallat uppdraget, främst för resursförstärkning för följande sju anbudsområden: - Användbarhet - Verksamhetsutveckling & krav - IT-arkitekt - Systemutveckling och systemförvaltning - Test & testledning - Ledning och styrning - IT-säkerhet. Den som efterfrågas för leverans benämns nedan som anbudsgivaren. Med resurskonsulttjänst avses i denna upphandling att konsulten förstärker köparen i arbete på plats i Visby, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som drivs av köparen. Konsultens roll är att tillföra resurser eller kompetens som köparen saknar. I uppdragen kan också ingå utbildning och kompetensöverföring till köparen. I detta förfrågningsunderlag anges samtliga förutsättningar och villkor som gäller för denna upphandling.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
72200000
72220000
72230000
72250000
72260000
72262000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Konsultstöd för att bidra med resursförstärkning inom IT-området.

Inledning

Denna upphandling avser att tillgodose Riksantikvarieämbetets, nedan kallad köparen, behov av resurskonsulter inom IT-området, nedan kallat uppdraget, främst för resursförstärkning för följande sju anbudsområden: - Användbarhet - Verksamhetsutveckling & krav - IT-arkitekt - Systemutveckling och systemförvaltning - Test & testledning - Ledning och styrning - IT-säkerhet. Den som efterfrågas för leverans benämns nedan som anbudsgivaren.Med resurskonsulttjänst avses i denna upphandling att konsulten förstärker köparen i arbete på plats i Visby, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som drivs av köparen. Konsultens roll är att tillföra resurser eller kompetens som köparen saknar. I uppdragen kan också ingå utbildning och kompetensöverföring till köparen. I detta förfrågningsunderlag anges samtliga förutsättningar och villkor som gäller för denna upphandling.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Anbudsgivarens förmåga / Viktning: Max avdrag 30000 SEK
Kvalitetskriterium - Namn: Referenser / Viktning: Max avdrag 10000 SEK
Kvalitetskriterium - Namn: Anbudspresentation / Viktning: Max avdrag 40 000 SE
Pris - Viktning: Summa anbudspris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 017-036099
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Decerno Aktiebolag
556498-5025
Electrum 234, Kistagången 16, 7 tr
Kista
164 40
Sverige
E-post: fabian.lyman@decerno.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.decerno.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/05/2019

Send til en kollega

0.079