23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 100-243008
Offentliggjort
24.05.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Umeå universitet

Digital salstentamen


Umeå universitet

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 083-197372)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Umeå universitet
202100-2874
Universitetsområdet
Umeå
901 87
Sverige
Telefon: +46 90-7865371
E-post: jan-olof.gerhardsson@umu.se
Nuts-kod: SE331

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.umu.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Digital salstentamen

Referensnummer: ITS 2.1.2-11-19
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48190000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Systemlösning för digital salstentamen

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
22/05/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 083-197372

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Datum
I stället för:
Datum: 03/06/2019
Ska det stå:
Datum: 10/06/2019
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 31/10/2019
Ska det stå:
Datum: 07/11/2019
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: Datum
I stället för:
Datum: 04/06/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 11/06/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.087