23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-273352
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Statistiska centralbyrån

Datainsamling PIAAC


Statistiska centralbyrån

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 092-222655)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Statistiska centralbyrån
202100-0837
Box 24300
Stockholm
104 51
Sverige
Kontaktperson: Hanna Olofsson
E-post: hanna.olofsson@scb.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.scb.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Datainsamling PIAAC

Referensnummer: A2019/1550
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79311300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att genomföra datainsamlingen till den internationella OECD undersökningen om vuxnas färdigheter, Programme for International Assessment of Adult

Competencies (PIAAC) i samarbete med SCB. Undersökningen mäter grundläggande färdigheter inom

Läsning, räkning och problemlösningsförmåga och riktar sig till personer i åldern 16 till 65 år.

Datainsamling ska ske via datorstödda besöksintervjuer.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/06/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 092-222655

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 20/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 28/06/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 24/06/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 01/07/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.062