23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-273385
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Nynäshamns kommun

Verksamhetssystem till Socialförvaltningen


Nynäshamns kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 088-211029)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Nynäshamns kommun
212000-0233
Stadshusplatsen 1
Nynäshamn
149 81
Sverige
Kontaktperson: David Pyring
E-post: david.pyring@upphandlingsodertorn.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.nynashamn.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Verksamhetssystem till Socialförvaltningen

Referensnummer: SUN 2019/070
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Nynäshamns kommun och Upphandling Södertörn inbjuder intresserade leverantörer (hädanefter kallad anbudssökande eller Leverantör) att inkomma med anbudsansökan i upphandlingen av Verksamhetssystem till Socialförvaltning, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Kommunen efterfrågar ett verksamhetssystem som tillgodoser Socialförvaltningens behov av systemstöd för förvaltningarnas huvudprocesser.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/06/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 088-211029

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 12/06/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 14/06/2019
Lokal tid: 23:59
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.078