23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 111-273547
Offentliggjort
12.06.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Vindere

4771 Säkerhetstekniska installationer

(23.12.2019)
SICE Nordics AB
c/o Rikard Espling, Skinnarviksringen 18
11727 STOCKHOLM

Opdateringer

Rettelse
(03.09.2019)

IV.2.2)
Placing the text to be modified:Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
instead of:
Datum: 12-09-2019
Time: 23:59
Read:
Datum: 20-09-2019
Time: 23:59

IV.2.6)
Placing the text to be modified:Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
instead of:
Datum: 12-12-2019
Read:
Datum: 20-12-2019

IV.2.7)
Placing the text to be modified:Anbudsöppning
instead of:
Datum: 13-09-2019
Time: 00:00
Read:
Datum: 23-09-2019
Time: 00:00


Ytterligare information
Visma annons: https://opic.com/id/afnalxqsrq

4771 Säkerhetstekniska installationer


Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana
232100-0016
Box 225 50
Stockholm
104 22
Sverige
Kontaktperson: Anders Karnestrand
E-post: anders.karnestrand@sll.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.nyatunnelbanan.sll.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdnamjvfw&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdnamjvfw&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

4771 Säkerhetstekniska installationer

Referensnummer: FUT 2019-0332
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Att på totalentreprenad utföra tillfälliga installationer under byggtiden som innefattar ett radiokommunikationssystem, datanätverk samt system för positionerings- och passagekontrollsystem och utrymningslarm för utbyggnad av Blå linjen till Barkarby samt Gul linje till Arenastaden. Systemet ska utnyttjas i flera olika skeden och av flera entreprenörer under tiden för utförandet av projekteten som ska installeras, underhållas och demonteras innan anläggningen tas i reguljär drift.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
32000000
32344210
32412120
38112100
42961100
45312000
45312330
45314000
45314320
45315100
45317000
48200000
50300000
50312300
50331000
50333000
50334400
51300000
51311000
51611100
72267000
72514300
79711000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Att på totalentreprenad utföra tillfälliga installationer under byggtiden som innefattar ett radiokommunikationssystem, datanätverk samt system för positionerings- och passagekontrollsystem och utrymningslarm för utbyggnad av Blå linjen till Barkarby samt Gul linje till Arenastaden. Systemet ska utnyttjas i flera olika skeden och av flera entreprenörer under tiden för utförandet av projekteten som ska installeras, underhållas och demonteras innan anläggningen tas i reguljär drift.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/12/2025
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 12/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/06/2019

Send til en kollega

0.078