23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 115-282922
Offentliggjort
18.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Syddanmark

Kontrakt om indkøb af it-løsning til digital patologi


Region Syddanmark

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Sanne Nørgaard
Telefon: +45 27893095
E-mail: Sanne.Norgaard@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
29290925
Skottenborg 26
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Sanne Nørgaard
E-mail: Sanne.Norgaard@rsyd.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.1) Navn og adresser
Region Nordjylland
29290941
Niels Bohrsvej 30
Aalborg Ø
9220
Danmark
Kontaktperson: Sanne Nørgaard
E-mail: Sanne.Norgaard@rsyd.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.1) Navn og adresser
Region Sjælland
29290658
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Sanne Nørgaard
E-mail: Sanne.Norgaard@rsyd.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Sanne Nørgaard
E-mail: Sanne.Norgaard@rsyd.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af it-løsning til digital patologi

Sagsnr.: 17/34387
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ny it-løsning til billedhåndtering i patologi. Løsningen skal omfatte alle væsentlige funktioner til billed-håndtering for patologien, fra analyse, MDT konference, kvalitetssikring af billeder, konsultationer mm. Endvidere skal løsningen omfatte funktionalitet til Image Life Cykle Løsningen skal anvendes på alle 4 sygehuse og alle 4 patologiafdelinger i Region Syddanmark. Regionen forventer 150 brugere og 100 samtidig brugere, som til sammen producerer 800 000 glas med vævsprøver om året, som i fremtiden skal digitaliseres og analyseres digitalt.

Løsningen skal patientsikkert og brugervenligt understøtte en effektiv klinisk arbejdsgang i patologien og understøtte det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, afdelinger og specialer i Region Syddanmark.

Udbuddet omfatter optioner på løsningen til Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 101 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72227000
72228000
72232000
72253100
72253200
72263000
72265000
72266000
72268000
72510000
72514100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark ønsker at indgå aftale om anskaffelse, implementering samt service og support af en nyt image management system til billedhåndtering i patologi. Løsningen skal omfatte alle væsentlige funktioner til billedhåndtering for patologen, fra analyse, MDT konference, kvalitetssikring af billeder, konsultationer mm. Endvidere skal løsningen omfatte funktionalitet til Image life cykle management herunder manuel indikation af hvor lang tid billeder skal gemmes. Løsningen skal anvendes på alle 4 sygehuse og alle 4 patologiafdelinger i Region Syddanmark. Regionen forventer 150 brugere og 100 samtidig brugere, som til sammen producerer knap 1 000 000 glas med vævsprøver om året, som i fremtiden skal digitaliseres og analyseres digitalt. Løsningen skal patientsikkert og brugervenligt understøtte en hurtigt og effektiv klinisk arbejdsgang i patologien samt understøtte det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, afdelinger og specialer i Region Syddanmark. Udbuddet omfatter optioner på løsningen til landets øvrige 4 regioner: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancesikkerhed / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Servíce og Support / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder følgende optioner:

1) Option på levering af VNA, arkiv til arkivering af digitale billeder;

2) Optioner på at levere tilsvarende Løsning til Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 207-472579
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af it-løsning til digital patologi

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
08/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Sectra Danmark A/S
10073251
Blangstedgårdsvej 1
Odense SØ
5220
Danmark
Telefon: +45 45650600
E-mail: gitte.hager@sectra.com
NUTS-kode: DK03
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 200 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 101 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/06/2019

Send til en kollega

0.093