23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 115-283012
Offentliggjort
18.06.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Eskilstuna kommun

Cirkulationstvätt samt tvätt av eget gods


Eskilstuna kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Eskilstuna kommun
212000-0357
Stadshuset
Eskilstuna
631 86
Sverige
Kontaktperson: Magnus Cronberg
E-post: Magnus.cronberg@sentensia.se
Nuts-kod: SE122

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eskilstuna.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Cirkulationstvätt samt tvätt av eget gods

Referensnummer: EL 18.116
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
98310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar tvätteritjänster av kundägda textilier samt cirkulationstvätt av textiler som Kommunen kommer att hyra av vinnande leverantör.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
98311000
98311100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar tvätteritjänster av kundägda textilier samt cirkulationstvätt av textiler som Kommunen kommer att hyra av vinnande leverantör.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 095-230063
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Kommunen genomför en upphandling av ramavtal för cirkulationstvätt samt tvätt av eget god. I upphandlingsdokumenten framgår att endast Eskilstuna kommun kommer ha möjlighet att avropa på det kommande ramavtalet. Dock så har kommunala bolag inom Eskilstuna kommunkoncern ett behov av de tjänster som nu är föremål för upphandling. Att komplettera upphandlingsdokumenten med nya avropsberättigade parter och utökade behov i slutskedet av annonseringstiden bedömer Eskilstuna kommun som oförenligt med LOU.

Inom Eskilstuna kommunkoncern - Eskilstuna kommun inkluderat helägda kommunala bolag - finns ett mål att öka upphandlings- och inköpssamverkan. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att kommunkoncern övergripande ramavtal ska upphandlas av en inköpscentral som finns placerad på upphandlingsenheten i Eskilstuna kommun.

Ovanstående innebär att upphandlingen behöver avbrytas och kompletteras med vilka parter som har rätt att avropa på det kommande ramavtalet samt utöka omfattningen av ramavtalet. Kommunen avser snarast att justera upphandlingsdokumenten i dessa delar och därefter på nytt annonsera upphandlingen.

Visma annons: https://opic.com/id/afotuxooib

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/06/2019

Send til en kollega

0.101