23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 116-285143
Offentliggjort
19.06.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen

Fasta och mobila operatörstjänster - Norrköpings kommun


Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
222000-2527
Slottsgatan 118
Norrköping
602 22
Sverige
Telefon: +46 13-294982
E-post: mattias.jakobsson@upphandlingscenter.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://upphandlingscenter.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Fasta och mobila operatörstjänster - Norrköpings kommun

Referensnummer: UH-2018-120
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
64210000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Norrköpings kommun, Nodra AB, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag (UM) och Upphandlingscenter (ombud) bjuder in till att lämna anbud i upphandling ett kontrakt avseende leverans av fasta och mobila operatörstjänster, enligt vidare beskrivet i upphandlingsdokumenten.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
64210000
64200000
72411000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE2
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Norrköpings kommun, Nodra AB, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, Hyresbostäder i Norrköping Aktiebolag (UM) och Upphandlingscenter (ombud) bjuder in till att lämna anbud i upphandling ett kontrakt avseende leverans av fasta och mobila operatörstjänster, enligt vidare beskrivet i upphandlingsdokumenten.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 061-141622
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/06/2019

Send til en kollega

0.084