23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 120-295135
Offentliggjort
25.06.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Gävle kommun

Vindere

(25.06.2019)
Unit 4 AB
Solna

Service och support UBW


Gävle kommun

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Gävle kommun
Gävle
Sverige
E-post: maria.josliden_karlsson@gavle.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.gavle.se/

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Service och support UBW

Referensnummer: 8385
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72250000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Köp av service och support Unit 4 UBW.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE313
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Köp av service och support Unit 4 UBW.

II.2.5) Tilldelningskriterier
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Gävle Kommun har, efter genomförande av ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering och den frivilliga förhandsinsyn, för avsikt att förlänga support och underhållsavtal med Unit 4 AB.

Support och underhåll kan endast tillhandahållas av Unit 4 AB med hänvisning till 4 kap 7§ 2 enligt LOU. En förnyad upphandling skulle i det här fallet leda till oproportionerliga tekniska svårigheter avseende support och underhåll.

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Unit 4 AB
Solna
Sverige
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
20/06/2019

Send til en kollega

0.121