23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 132-323728
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Øresundsbro Konsortiet

Vindere

(30.10.2019)
Scanmatic Enviromental Technology AB
Sågvägen 19
184 40 Åkersberga

Väderstationer till Øresundsbron


Øresundsbro Konsortiet

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Øresundsbro Konsortiet
24246787
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Martin Reinholtz
E-post: mre@oresundsbron.com
Nuts-kod: DK01

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.oresundsbron.com

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflzkiofnp&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflzkiofnp&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Väderstationer till Øresundsbron

Referensnummer: P667 IMS
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
38127000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Öresundsbron avser byta ut befintliga väderstationer för övervakning av väder ute på anläggning för upprätthållande av säkerhet. Nuvarande antal 5 st.

Kortfattad beskrivning av omfattningen

Leverans och driftsättning av fem stycken väderstationer för inhämtning av aktuell väderinformation i realtid till Øresundsbrons trafikövervakning. Funktionalitet enligt specifikation i del 3. Köparen ansvarar för montage.

Vad som efterfrågas

Köparen efterfrågar ett partnerskap för att lösa Köparens behov inom det angivna området.

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

Avtalsperiod

Avtalet träder i kraft 2019-09-14.

Avtalets slut 2021-09-13.

Avtalet kan komma att förlängas efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. Förlängning kan ske med tolv (12) månader per gång. Avtalet kan förlängas med sammanlagt 2 år.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: DK01
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Öresundsbron avser byta ut befintliga väderstationer för övervakning av väder ute på anläggning för upprätthållande av säkerhet. Nuvarande antal 5 st.

Kortfattad beskrivning av omfattningen

Leverans och driftsättning av fem stycken väderstationer för inhämtning av aktuell väderinformation i realtid till Øresundsbrons trafikövervakning. Funktionalitet enligt specifikation i del 3. Köparen ansvarar för montage.

Vad som efterfrågas

Köparen efterfrågar ett partnerskap för att lösa Köparens behov inom det angivna området.

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

Avtalsperiod

Avtalet träder i kraft 2019-09-14.

Avtalets slut 2021-09-13.

Avtalet kan komma att förlängas efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. Förlängning kan ske med tolv (12) månader per gång. Avtalet kan förlängas med sammanlagt 2 år.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/09/2019
Slut: 13/09/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 26/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska, Svenska, Engelska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 25/11/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 27/08/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg
Danmark
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/07/2019

Send til en kollega

0.048