23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 135-332828
Offentliggjort
16.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Karlshamns kommun

Kommunikationstjänster 2019


Karlshamns kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Karlshamns kommun
212000-0845
Rådhuset
Karlshamn
374 81
Sverige
Kontaktperson: Anne-Charlotte Fröberg
Telefon: +46 454-81309
E-post: anne-charlotte.froberg@karlshamn.se
Fax: +46 454-81599
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.karlshamn.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/karlshamn/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=37042
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/karlshamn/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=37042
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kommunikationstjänster 2019

Referensnummer: DNR 2018/1185
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79342000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Karlshamns kommun inbjuder till anbudsgivning gällande

Kommunikationstjänster 2019 (DNR 2018/1185)

Upphandlingen avser kommunikationstjänster uppdelat i TRE (3) grupper -

Grupp 1 med grafisk produktion

Grupp 2 med reportagetjänster

Grupp 3 med strategisk kommunikation

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på samtliga tre grupper d.v.s. grupp 1, grupp 2 och grupp 3 eller delat t.ex. bara grupp 2 och/eller grupp 3.

Leverantören ska känna till policy med de riktlinjer som gäller för Karlshamns kommuns kommunikation och grafiska profil.

Karlshamns kommun garanterar inga volymer utan avrop sker vid behov.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Grupp 1: grafisk produktion

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
79342000
79960000
72312100
79822500
92312213
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Karlshamns kommun inbjuder till anbudsgivning gällande

Kommunikationstjänster 2019

Med e-Avrops diarienummer UH-2018-69.

Upphandlingen avser kommunikationstjänster uppdelat i TRE (3) grupper -

Grupp 1 med grafisk produktion

Grupp 2 med reportagetjänster

Grupp 3 med strategisk kommunikation

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på samtliga tre grupper d.v.s. grupp 1, grupp 2 och grupp 3 eller delat t.ex. bara grupp 2 och/eller grupp 3.

____________________________________________________

GRUPP 1

Upphandlingen inbegriper i grupp 1 idéarbete, grafisk formgivning av trycksaker och digital kommunikation, grafisk produktion, copywriting, språkgranskning, illustrationer, foto och bildbehandling.

Notera, att den upphandlade kommunikationsbyrån kan anlita egna fotografer i den mån de utgör en mindre del av beställningen. Karlshamns kommun förbehåller sig rätten att konkurrensutsätta övriga fototjänster.

_____________________________________________________

GRUPP 2

Upphandlingen inbegriper i grupp 2 reportagetjänster vilket avser redaktionella tjänster, journalistisk nyhetsbevakning, produktion av text och bild för nyhetsartiklar och reportage.

_____________________________________________________

GRUPP 3

Upphandlingen inbegriper i grupp 3 strategisk kommunikation, vilket avser kommunikations- och marknadsföringsinsatser för att stärka varumärket Karlshamns kommun samt bearbeta hur varumärket effektivt ska profileras och synliggöras.

Notera, att upphandlande myndighet i detta fall även inkluderar marknads- och målgruppsana-lys samt marknadsundersökning rörande varumärket Karlshamns kommun.

_____________________________________________________

Leverantören ska känna till policy med de riktlinjer som gäller för Karlshamns kommuns kommunikation och grafiska profil.

Karlshamns kommun garanterar inga volymer utan avrop sker vid behov.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängning med ett (1) år plus ett (1) år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Grupp 2: reportagetjänster

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
79342000
79960000
72312100
79822500
92312213
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Karlshamns kommun inbjuder till anbudsgivning gällande

Kommunikationstjänster 2019

Med e-Avrops diarienummer UH-2018-69.

Upphandlingen avser kommunikationstjänster uppdelat i TRE (3) grupper -

Grupp 1 med grafisk produktion

Grupp 2 med reportagetjänster

Grupp 3 med strategisk kommunikation

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på samtliga tre grupper d.v.s. grupp 1, grupp 2 och grupp 3 eller delat .ba.ra grupp 2 och/eller grupp 3.

____________________________________________________

GRUPP 1

Upphandlingen inbegriper i grupp 1 idéarbete, grafisk formgivning av trycksaker och digital kommunikation, grafisk produktion, copywriting, språkgranskning, illustrationer, foto och bild-behandling.

Notera, att den upphandlade kommunikationsbyrån kan anlita egna fotografer i den mån de utgör en mindre del av beställningen. Karlshamns kommun förbehåller sig rätten att konkurrensutsätta övriga fototjänster.

_____________________________________________________

GRUPP 2

Upphandlingen inbegriper i grupp 2 reportagetjänster vilket avser redaktionella tjänster, journalistisk nyhetsbevakning, produktion av text och bild för nyhetsartiklar och reportage.

_____________________________________________________

GRUPP 3

Upphandlingen inbegriper i grupp 3 strategisk kommunikation, vilket avser kommunikations- och marknadsföringsinsatser för att stärka varumärket Karlshamns kommun samt bearbeta hur varumärket effektivt ska profileras och synliggöras.

Notera, att upphandlande myndighet i detta fall även inkluderar marknads- och målgruppsana-lys samt marknadsundersökning rörande varumärket Karlshamns kommun.

_____________________________________________________

Leverantören ska känna till policy med de riktlinjer som gäller för Karlshamns kommuns kommunikation och grafiska profil.

Karlshamns kommun garanterar inga volymer utan avrop sker vid behov.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängning ett (1) år plus ett (1) år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Grupp 3: strategisk kommunikation

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
79342000
79960000
72312100
79822500
92312213
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Karlshamns kommun inbjuder till anbudsgivning gällande

Kommunikationstjänster 2019

Med e-Avrops diarienummer UH-2018-69.

Upphandlingen avser kommunikationstjänster uppdelat i TRE (3) grupper -

Grupp 1 med grafisk produktion

Grupp 2 med reportagetjänster

Grupp 3 med strategisk kommunikation

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på samtliga tre grupper d.v.s. grupp 1, grupp 2 och grupp 3 eller delat t.ex. bara grupp 2 och/eller grupp 3.

____________________________________________________

GRUPP 1

Upphandlingen inbegriper i grupp 1 idéarbete, grafisk formgivning av trycksaker och digital kommunikation, grafisk produktion, copywriting, språkgranskning, illustrationer, foto och bild-behandling.

Notera, att den upphandlade kommunikationsbyrån kan anlita egna fotografer i den mån de utgör en mindre del av beställningen. Karlshamns kommun förbehåller sig rätten att konkurrensutsätta övriga fototjänster.

_____________________________________________________

GRUPP 2

Upphandlingen inbegriper i grupp 2 reportagetjänster vilket avser redaktionella tjänster, journalistisk nyhetsbevakning, produktion av text och bild för nyhetsartiklar och reportage.

_____________________________________________________

GRUPP 3

Upphandlingen inbegriper i grupp 3 strategisk kommunikation, vilket avser kommunikations- och marknadsföringsinsatser för att stärka varumärket Karlshamns kommun samt bearbeta hur varumärket effektivt ska profileras och synliggöras.

Notera, att upphandlande myndighet i detta fall även inkluderar marknads- och målgruppsana-lys samt marknadsundersökning rörande varumärket Karlshamns kommun.

_____________________________________________________

Leverantören ska känna till policy med de riktlinjer som gäller för Karlshamns kommuns kommunikation och grafiska profil.

Karlshamns kommun garanterar inga volymer utan avrop sker vid behov.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängning med ett (1) år plus ett (1) år

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/09/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 06/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 09/09/2019
Lokal tid: 00:00
Plats:

Karlshamns kommun

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Behörig personal tillhörande Upphandlingsenheten och Kommunikationsenheten i Karlshamns kommun

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Växjö
Box 42
Växjö
351 03
Sverige
Telefon: +46 470-560200
E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se
Fax: +46 470-25502

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/07/2019

Send til en kollega

0.106