23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 136-335086
Offentliggjort
17.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Rättsmedicinalverket

Triple quadrupole med tillhörande kromatografiutrustning (LCMSMS)


Rättsmedicinalverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Rättsmedicinalverket
202100-4227
Box 206
Stockholm
101 24
Sverige
Kontaktperson: Sara Klingofström
E-post: sara.klingofstrom@rmv.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.rmv.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Triple quadrupole med tillhörande kromatografiutrustning (LCMSMS)

Referensnummer: X18-91860
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
38000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av Triple quadrupole med tillhörande kromatografiutrustning (LCMSMS) samt serviceavtal under två år efter garantitid.

Inbjudan

Rättsmedicinalverket inbjuder Er att lämna anbud avseende Triple quadrupole med tillhörande kromatografiutrustning (LCMSMS) i övrigt med detta upphandlingsdokument.

I förfrågningsunderlaget benämns Rättsmedicinalverket som beställaren, myndigheten eller som RMV.

Avtalstid

Avtal kan tecknas så snart upphandling vunnit laga kraft, se även kommersiella villkor för ytterligare information.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 300 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
38433000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av Triple quadrupole med tillhörande kromatografiutrustning (LCMSMS) samt serviceavtal under två år efter garantitid i övrigt i enhetlighet med detta upphandlingsdokument. Avtal kan tecknas så snart upphandling vunnit laga kraft.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 062-143553
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/05/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Waters Sverige Aktiebolag
556485-5657
Box 485
SOLLENTUNA
19124
Sverige
E-post: peter_teiwik@waters.com
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.waters.com/sweden

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 300 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/07/2019

Send til en kollega

0.063