23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 137-337060
Offentliggjort
18.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Mora Kommun

Efterannons: Partner för skolutveckling samt digitala verktyg med tillhörande tjänster


Mora Kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Mora Kommun
2120002213
Upphandlingsenheten
Mora
792 80
Sverige
Kontaktperson: Johanna Hamberg
Telefon: +46 25026173
E-post: johanna.hamberg@mora.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://permalink.mercell.com/106559229.aspx

Upphandlarprofil: http://www.morakommun.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Efterannons: Partner för skolutveckling samt digitala verktyg med tillhörande tjänster

Referensnummer: MK UH 2019/00053
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
30230000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Mora kommuns Inköpscentral inbjuder anbudsgivare att lämna anbud avseende Partner för skolutveckling samt digitala verktyg med tillhörande tjänster.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
30200000
30213100
72220000
72250000
72253000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar UM:s behov av en partner som kan leverera tjänster inom skolutveckling samt digitala verktyg med tillhörande tjänster och tillbehör inom nedan områden.

Produkter och tjänster som omfattas av avtalet är:

— Pedagogiskt stöd och skolutveckling

— Digitala verktyg och tillbehör

— Supportorganisation för digitala verktyg

UM skall kunna köpa andra produkter, tjänster och tillbehör än specificerat om så önskas.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 102-246542
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Partner för skolutveckling samt digitala verktyg med tillhörande tjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Lin Education AB
Anders Carlssons gata 9
Göteborg
41755
Sverige
Telefon: +46 317616580
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/07/2019

Send til en kollega

0.047