23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 138-340087
Offentliggjort
19.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

DR

Vindere

EU udbud af sportsdataleverancer til DR

(25.11.2019)
Enetpulse Aps
Sportorno Allé 8
2630 Taastrup

EU udbud af sportsdataleverancer til DR


DR

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
DR
62786515
Emil Holms Kanal 20
København C
0999
Danmark
Kontaktperson: Pernille Leth Larsen
Telefon: +45 28543653
E-mail: plar@dr.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=246231&B=DR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=246231&B=DR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Medievirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medie

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU udbud af sportsdataleverancer til DR

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72319000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

DR skal kunne forløse sportsbegivenheder digitalt og med en høj kvalitet. DR ønsker at optimere og stabilisere sine sportsdataleverancer i den kontekst, hvor DR hjælper brugerne mest. I den forbindelse søger DR dels en leverandør af sportsdata, dels en integration af disse data på DR.dk.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72263000
72265000
72266000
72267100
72268000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DR skal kunne forløse sportsbegivenheder digitalt og med en høj kvalitet. DR ønsker at optimere og stabilisere sine sportsdataleverancer i den kontekst, hvor DR hjælper brugerne mest. I den forbindelse søger DR dels en leverandør af sportsdata, dels en integration af disse data på DR.dk.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2* 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten indeholder optioner på push- og kalenderfunktion.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD'en angive følgende finansielt nøgletal for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år:

Egenkapital

Tilbudsgiver skal endvidere angive sin samlede omsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år.

De angivne oplysninger skal kunne dokumenteres ved årsregnskaber eller uddrag heraf eller ved en erklæring om tilbudsgivers samlede omsætning, jf. udbudslovens § 154.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år.

Positiv omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår eller færre, hvis virksomheden er yngre end 3 år.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for tilbudsgivers faglige kvalifikationer skal tilbudsgiver angive de betydeligste opgaver af lignende karakter inden for de sidste 3 år.

Ved opgaver af lignende karakter forstås: Den anmodende virksomheds dokumentation for de mest relevante og aktuelle leverancer til sammenlignelige referencekunder indenfor aftalens område.

Tilbudsgiver skal i så eksplicit form som muligt beskrive, hvorledes tidligere lignende opgaver er blevet løst. I det omfang virksomheden har anvendt underleverandører, skal anvendelsen af disse underleverandører ligeledes beskrives eksplicit, herunder evt. underleverandørernes rolle og samarbejde.

Referencerne skal omfatte oplysninger om kundens navn, kontraktens værdi, kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt. Såfremt der er oplysninger, som af fortrolighedsmæssige årsager ikke kan videregives, skal dette angives. Hvis fortrolige oplysninger hindrer ordregiver i at vurdere en references troværdighed, relevans eller omfang, vil referencen ikke kunne tages i betragtning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal afgive mindst 3 og maksimum 5 relevante referencer på lignende opgaver inden for de seneste 3 år.

Referencerne skal vise at projekter på dataleverancer samt frontendudvikling.

Det betyder, at såfremt en ansøger ikke er i stand til at afgive mindst 3 relevante referencer, vil virksomheden blive udelukket fra at afgive tilbud.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/09/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/09/2019
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://naevneneshus.dk/tart-din-klage/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/07/2019

Send til en kollega

0.094