23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 138-340352
Offentliggjort
19.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Stockholms stad, Kulturförvaltningen

Upphandlng av IT-konsulter för utveckling av digitala tjänster på Stockholms stadsbibliotek


Stockholms stad, Kulturförvaltningen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Stockholms stad, Kulturförvaltningen
212000-0142
Box 8100
Spånga
163 08
Sverige
Kontaktperson: Cristina Csanady
E-post: cristina.csanady@stockholm.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandlng av IT-konsulter för utveckling av digitala tjänster på Stockholms stadsbibliotek

Referensnummer: 2.3/335/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72220000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Stadsbiblioteket är i behov av IT- konsulter som medverkar i utvecklingen av det digitala biblioteket från förstudie till utveckling av nya tjänster, som webbplatser, appar, lösningar för digital skyltning m.m.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
72100000
72212160
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Allmänt om upphandlingen

Det digitala biblioteket är beroende av en teknisk plattform som håller på att bli föråldrad. Tredjepartsprodukter som idag stöds av stadens leverantörer kommer inom kort att sluta uppdateras, vilket innebär att Stadsbiblioteket måste förnya sin tekniska plattform och välja moderna lösningar som kan driftas och underhållas och samtidigt erbjuder möjlighet till utveckling av nya tjänster.

I första hand kommer uppdraget att bestå i att bistå digitala biblioteket i detta arbete.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Den ekonomiska mest fördelaktiga / Viktning: Relevant erfarenhet
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 083-197152
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
HiQ Stockholm AB
556506-5819
Box 4046
Stockholm
102 61
Sverige
E-post: tendsign_sto@hiq.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.hiq.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 650 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/07/2019

Send til en kollega

0.078