23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 139-342595
Offentliggjort
22.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Socialstyrelsen

Plattform för lärande och utveckling (Lärplattform)


Socialstyrelsen

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Socialstyrelsen
202100-0555
Rålambsvägen 3
Stockholm
103 74
Sverige
Kontaktperson: Niclas Rafstedt
Telefon: +46 86134500
E-post: upphandling@riksgalden.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.socialstyrelsen.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affxahlnza&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=affxahlnza&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Plattform för lärande och utveckling (Lärplattform)

Referensnummer: 2.7-11730/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72212931
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Tjänsten för att publicera, administrera och leverera lärande och utveckling för myndigheten samt för externa personer inom Sveriges hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Socialstyrelsens vision är att kunna erbjuda en tilltalande och lättanvänd lärplattform som främjar lärande och utveckling i alla situationer och skapar engagemang hos användaren. Fokus är på individen, där individen har kontroll över sitt eget lärande och kan dela och samverka med andra för att skapa en bättre lärupplevelse.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48190000
48931000
72212000
72212190
72250000
72413000
80420000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Tjänsten för att publicera, administrera och leverera lärande och utveckling för myndigheten samt för externa personer inom Sveriges hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Socialstyrelsens vision är att kunna erbjuda en tilltalande och lättanvänd lärplattform som främjar lärande och utveckling i alla situationer och skapar engagemang hos användaren. Fokus är på individen, där individen har kontroll över sitt eget lärande och kan dela och samverka med andra för att skapa en bättre lärupplevelse.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/10/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

4 förlängningar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 03/09/2019
Lokal tid: 08:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/07/2019

Send til en kollega

0.063