23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 155-383489
Offentliggjort
13.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Trafikverket

Skrivartjänst


Trafikverket

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Sverige
Kontaktperson: Lisa Ansegard
Telefon: +46 771921921
E-post: lisa.ansegard@trafikverket.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.trafikverket.se

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Skrivartjänst

Referensnummer: 2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
30232100
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Skrivartjänst innebär köp av hårdvara som under kontraktstiden övervakas av Trafikverket. Leverantören har ansvar för att införa, underhålla och supporta tjänsten, detta för att uppställda krav på kvalitet, servicenivåer, säkerhet och tillgänglighet ska upprätthållas under kontraktstiden. Upphandlingen omfattar utskrift, kopiering, skanning och fax samt tillhörande mjukvaror.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 45 590 400.00 SEK / Högsta anbud: 45 590 400.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
30232130
38520000
50313200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Skrivartjänst innebär köp av hårdvara som under kontraktstiden övervakas av Trafikverket. Leverantören har ansvar för att införa, underhålla och supporta tjänsten, detta för att uppställda krav på kvalitet, servicenivåer, säkerhet och tillgänglighet ska upprätthållas under kontraktstiden. Upphandlingen omfattar utskrift, kopiering, skanning och fax samt tillhörande mjukvaror.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Optioner i totalt 2 år med 1 år i taget.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 232-530396
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Skrivartjänst

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/07/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Konica Minolta Business Solutions Sweden AB
556435-4479
Box 1125 (Kronborgsgränd 19)
Kista
164 22
Sverige
Telefon: +46 86277500
E-post: storkund@konicaminolta.se
Fax: +46 86277557
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.konicaminolta.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 45 590 400.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Värde eller andel som troligen kommer att läggas ut på tredje man
Värde exkl. moms: 5.00 SEK

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019

Send til en kollega

0.087