23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 156-385866
Offentliggjort
14.08.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Håbo kommun

Lås, larm, passersystem och CCTV


Håbo kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Håbo kommun
212000-0241
Upphandlingsavdelningen Centrumleden 1
Bålsta
746 80
Sverige
Kontaktperson: Anna Porsér
Telefon: +46 17152337
E-post: anna.porser@habo.se
Nuts-kod: SE121

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.habo.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Lås, larm, passersystem och CCTV

Referensnummer: UH-18-18363
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
31625300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar service och underhåll samt kompletteringar och moderniseringar av kommunens lås- och larm anläggningar, inkl. passersystem och CCTV.

Arbeten på anläggningar som ej är öppna, företrädesvis larm installerade av Niscayah, ingår inte i denna upphandling.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
31625300
35121700
35125000
35125300
42961100
44521100
44522200
44522400
98395000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar service och underhåll samt kompletteringar och moderniseringar av kommunens lås- och larm anläggningar, inkl. passersystem och CCTV.

Arbeten på anläggningar som ej är öppna, företrädesvis larm installerade av Niscayah, ingår inte i denna upphandling.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 071-167877
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Lås, larm, passersystem och CCTV

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Sverige
Telefon: +46 184316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2019

Send til en kollega

0.078