23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 156-386329
Offentliggjort
14.08.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Göteborg Energi Aktiebolag

BI Business Intellegence för deltagande i ett partneringssystem


Göteborg Energi Aktiebolag

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 136-336179)

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Göteborg Energi Aktiebolag
556362-6794
Box 53
Göteborg
401 20
Sverige
Kontaktperson: Johan Rohdin
E-post: johan.rohdin@goteborgenergi.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborgenergi.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

BI Business Intellegence för deltagande i ett partneringssystem

Referensnummer: 19-0051
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72220000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Göteborg Energi har beslutat att upphandla kvalificerade leverantörer med specialistkompetens inom Business Intelligence (BI) för deltagande i ett partneringsystem.

Orientering om upphandlingen

Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande en bastjänst, ett partneringsystem samt konsulttjänster för Business Intelligence.

En historisk indikation på omsättning av liknande ramavtal saknas men volymen uppskattas till ca 3 – 5 MSEK/år. Beställaren garanterar inga volymer.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/08/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 136-336179

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.4)
Plats där texten ska ändras: Kort beskrivning, Kort beskrivning
I stället för:

Göteborg Energi har beslutat att upphandla kvalificerade leverantörer med specialistkompetens inom Business Intelligence (BI) för deltagande i ett partneringsystem.

Orientering om upphandlingen

Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande .................

En historisk indikation av omsättningen på detta ramavtal är ca xxx MSEK/år. Beställaren utlovar inga garanterade volymer.

Ska det stå:

Göteborg Energi har beslutat att upphandla kvalificerade leverantörer med specialistkompetens inom Business Intelligence (BI) för deltagande i ett partneringsystem.

Orientering om upphandlingen

Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande en bastjänst, ett partneringsystem samt konsulttjänster för Business Intelligence.

En historisk indikation på omsättning av liknande ramavtal saknas men volymen uppskattas till ca 3 – 5 MSEK/år. Beställaren garanterar inga volymer.

Avsnitt nummer: II.2.4)
Plats där texten ska ändras: Beskrivning av upphandlingen
I stället för:

Göteborg Energi har beslutat att upphandla kvalificerade leverantörer med specialistkompetens inom Business Intelligence (BI) för deltagande i ett partneringsystem.

Orientering om upphandlingen

Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande .................

En historisk indikation av omsättningen på detta ramavtal är ca xxx MSEK/år. Beställaren utlovar inga garanterade volymer.

Ska det stå:

Göteborg Energi har beslutat att upphandla kvalificerade leverantörer med specialistkompetens inom Business Intelligence (BI) för deltagande i ett partneringsystem.

Orientering om upphandlingen

Göteborg Energi AB avser att upphandla ramavtal gällande en bastjänst, ett partneringsystem samt konsulttjänster för Business Intelligence.

En historisk indikation på omsättning av liknande ramavtal saknas men volymen uppskattas till ca 3 – 5 MSEK/år. Beställaren garanterar inga volymer.

VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.079