23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-387854
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

(16.08.2019)
Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

Forbrugsvarer- og reagensaftale (supplerende)

(17.09.2019)
Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

Forbrugsvarer- og reagensaftale


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
311 19 103
Trøjborgvej 82-84
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Christina Lyneborg
Telefon: +45 93508450
E-mail: kly@au.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.au.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forbrugsvarer- og reagensaftale

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aarhus Universitet har til hensigt at indgå en aftale omkring køb af forbrugsvarer og reagenser (qPCR og oprensning) til de LightCycler 480 apparatur som er stående på flere laboratorier rundt omkring på universitetet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33696500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Aarhus Universitet

Institut for Biomedicin, Institut for Bioscience, Institut for Molekylær Biologi og Interdisciplinary Nanoscience Center.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aarhus Universitet har til hensigt at indgå en aftale omkring køb af forbrugsvarer og reagenser (qPCR og oprensning) til de LightCycler 480 apparatur som er stående på flere laboratorier rundt omkring på universitetet.

De pågældende apparatur er blevet brugt i mange år og for at kunne sammenligne forskningsresultater er man nødsagede til at anvende de samme forbrugsvarer og reagens som man altid har gjort.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

På 4 forskellige institutter på AU benytter man Roches LightCycler 480 system. Det er væsentligt for brugerne af disse apparatur, at de kan sammenligne forskningsresultater over tid, hvorfor de er nødsagede til at benytte de samme forbrugsvarer og reagenser som de tidligere har anvendt. Roche er derfor eneste mulige leverandør.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/08/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
Hvidovre
2650
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud Complaints Board for Public Procurement
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/08/2019

Send til en kollega

0.12