23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-387855
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Københavns Universitet

Vindere

(16.08.2019)
Agilent Technologies Denmark ApS
Produktionsvej 42
2600 Glostrup

Anskaffelse af højtryksvæskekromatografi-massespektrometer (LC-MS/MS)


Københavns Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Københavns Universitet
Nørregade 10
København K
1165
Danmark
Kontaktperson: Andreas Latif
Telefon: +45 24852882
E-mail: amla@adm.ku.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ku.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af højtryksvæskekromatografi-massespektrometer (LC-MS/MS)

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38433100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Det drejer sig om 2 identiske tandem-massespektrometre inkluderet højtryksvæskekromatografer, såkaldt UHPLC-MS/MS udstyr.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 923 842.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det drejer sig om 2 identiske tandem-massespektrometre inkluderet højtryksvæskekromatografer, såkaldt UHPLC-MS/MS udstyr. Udstyrets anvendelsesformål er retskemiske undersøgelser i form af analyse af biologiske prøver fra levende og døde for lægemidler og misbrugsstoffer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Retskemisk Afdeling udfører databehandling dels i vendor-software og dels i etableret laboratorieinformationssystem (LIMS). Derfor er der behov for vendor-software, der muliggør programmatisk at sortere, udvælge og vise analyseresultater i kombination med opslag i LIMS. Dertil kommer et behov for at vendor-software anvender åbne standard filformater (såsom XML) bl.a. for sekvensfiler, metodefiler og resultatfiler. Meget af tiden bruges ved databehandling og derfor er der behov for vendor-software der muliggør visning af interaktive oversigter over optagne kromatogrammer i en analyseserie, herunder overlejring af udvalgte toppe, samt mulighed for udvælgelse af disse på baggrund af analytter, prøver og markeringer af outliers på baggrund af egne analysekriterier. For at kunne imødekomme ovenstående behov, ønsker Retskemisk Afdeling at anskaffe Ultivo Triple Quadrupole Mass Spectrometer kombineret med et 1290 Infinity II LC System samt MassHunter software fra Agilent, grundet at det nævnte udstyr er den eneste løsning på markedet, der kan opfylde disse behov.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/08/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Agilent Technologies Denmark ApS
21852902
Produktionsvej 42
Glostrup
2600
Danmark
E-mail: customercare_denmark@agilent.com
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 923 842.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævneneshus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/08/2019

Send til en kollega

0.08