23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-388694
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Lejonfastigheter AB

Ramavtal Projektledning bygg


Lejonfastigheter AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Lejonfastigheter AB
556477-7851
Box 1943
Linköping
581 18
Sverige
Kontaktperson: Charlotta Linnell
E-post: charlotta.linnell@lejonfastigheter.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: www.lejonfastigheter.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Projektledning bygg

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45212000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser ramavtal av projektledning-, projekteringsledning-, och byggledningsuppdrag. Beställaren avser att teckna ramavtal med fyra (4) konsultföretag. Ramavtalen kommer att nyttjas vid ny-, om- och tillbyggnad-, samt underhållsprojekt. Avrop kommer att ske genom en kombination av procentuell fördelning och förnyad konkurrensutsättning.

Den årliga uppdragsvolymen kan uppskattas till cirka 3 000 konsulttimmar per år. Grund för dessa värden är en uppskattning av det framtida behovet. Beställaren garanterar ej dessa volymer. Antagen konsult förbinder sig att leverera beställarens verkliga behov.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45212000
45212200
45214100
45214200
71541000
72224000
79415000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal av projektledning-, projekteringsledning-, och byggledningsuppdrag. Beställaren avser att teckna ramavtal med fyra (4) konsultföretag. Ramavtalen kommer att nyttjas vid ny-, om- och tillbyggnad-, samt underhållsprojekt. Avrop kommer att ske genom en kombination av procentuell fördelning och förnyad konkurrensutsättning.

Den årliga uppdragsvolymen kan uppskattas till cirka 3 000 konsulttimmar per år. Grund för dessa värden är en uppskattning av det framtida behovet. Beställaren garanterar ej dessa volymer. Antagen konsult förbinder sig att leverera beställarens verkliga behov.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 063-146829
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Projektledning bygg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Clappe Byggkonsultation AB
559048-0892
Slakthusvägen 3
Norrköping
602 28
Sverige
E-post: gunnar@clappe.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress: www.clappe.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 12 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 200 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Projektledning bygg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
WSP Sverige AB
556057-4880
Södra Grytsgatan 7
Norrköping
601 86
Sverige
E-post: roger.tallving@wspgroup.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress: www.wspgroup.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 12 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 400 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Projektledning bygg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Structor Östergötland AB
556637-3303
Drottninggatan 24
Norrköping
602 24
Sverige
E-post: jimmy.gronqvist@structor.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress: www.structor.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 12 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 3 600 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Projektledning bygg

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 16
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Team Projektpartner PPS AB
556947-5576
Baldersgatan 14
Norrköping
603 36
Sverige
E-post: pontus.franzen@teampp.se
Nuts-kod: SE123
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 12 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 800 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Brigadgatan 3
Linköping
587 58
Sverige
Telefon: +46 13251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13251140

Internetadress: www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/08/2019

Send til en kollega

0.094