23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-388836
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Härnösands kommun

Trygghetslarm och larmmottagning


Härnösands kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Härnösands kommun
212000-2403
Norra kyrkog. 3
Härnösand
871 80
Sverige
Kontaktperson: Pia Diephuis Dahne
Telefon: +46 72-2409357
E-post: pia.diephuis.dahne@harnosand.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.harnosand.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Trygghetslarm och larmmottagning

Referensnummer: UH-2019-007
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45312000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Härnösands kommun (kommunen) avser att upphandla Trygghetslarm och larmmottagning för Ordinärt och Särskilt boende.

Upphandlingen avser en trygghetslarmstjänst för Ordinärt boende med en helhetslösning med larmenhet, larmtillbehör och larmmottagning, där anbudsgivaren svarar för införandet med utbildning av kommunens Teknik- och serviceenhet, som därefter sköter installationen i kundernas hem.

Upphandlingen avser också en trygghetslarmstjänst för Särskilt boende med en helhetslösning med larmenhet och larmtillbehör, där anbudsgivaren svarar för införandet och den primära installationen i kundernas hem.

Kommunens Teknik- och Serviceenhet avser att, efter införandet med utbildning, i egen regi sköta löpande installation, förändring och konfigurering av larmutrustningen och enklare service på dessa oavsett boendeform.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45312000
32552120
79711000
35121700
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE321
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Härnösands kommun (kommunen) avser att upphandla Trygghetslarm och larmmottagning för Ordinärt och Särskilt boende.

Upphandlingen avser en trygghetslarmstjänst för Ordinärt boende med en helhetslösning med larmenhet, larmtillbehör och larmmottagning, där anbudsgivaren svarar för införandet med utbildning av kommunens Teknik- och serviceenhet, som därefter sköter installationen i kundernas hem.

Upphandlingen avser också en trygghetslarmstjänst för Särskilt boende med en helhetslösning med larmenhet och larmtillbehör, där anbudsgivaren svarar för införandet och den primära installationen i kundernas hem.

Kommunens Teknik- och Serviceenhet avser att, efter införandet med utbildning, i egen regi sköta löpande installation, förändring och konfigurering av larmutrustningen och enklare service på dessa oavsett boendeform.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 085-203936
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Trygghetslarm och larmmottagning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Tunstall AB
556135-1197
Agnesfridsvägen 113a
Malmö
212 37
Sverige
Telefon: +46 707542087
E-post: lina.akesson@tunstallnordic.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 112 250.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
Härnösand
871 27
Sverige
Telefon: +46 611-460600
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Fax: +46 611-511820

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/08/2019

Send til en kollega

0.078