23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-388979
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Botkyrka kommun

Schemaläggningsverktyg


Botkyrka kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 124-303171)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Botkyrka kommun
212000-2882
Munkhättevägen 45
Tumba
147 85
Sverige
Kontaktperson: David Dawoud
E-post: david.dawoud@botkyrka.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.botkyrka.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Schemaläggningsverktyg

Referensnummer: 2018:745
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72212332
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar leverans av schemaläggningsverktyg till UF och AVUX som tjänst till Botkyrka kommun (nedan Kommunen) i enlighet med krav och villkor i upphandlingsdokumenten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/08/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 124-303171

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 03/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 12/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 04/09/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.079