23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 157-389125
Offentliggjort
16.08.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Eda kommun

Vindere

Support, underhåll och vidareutveckling av Visma affärslösningar

(16.08.2019)
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
Fjärde Bassängvägen 15
115 83 Stockholm

Support, underhåll och vidareutveckling av Visma affärslösningar

(16.08.2019)
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
Box 883
851 24 Sundsvall

Support, underhåll och vidareutveckling av Visma affärslösningar


Eda kommun

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Eda kommun
212000-1769
Box 66
Charlottenberg
673 22
Sverige
Kontaktperson: charlotte.olsson@eda.se
Telefon: +46 70-3024427
E-post: charlotte.olsson@eda.se
Fax: +46 571-28103
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eda.se/

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Support, underhåll och vidareutveckling av Visma affärslösningar

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Eda kommun har för avsikt att ingå avtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, org. 556559-6151, avseende support, underhåll och vidareutveckling av IT-systemet Procapita.

Systemet Procapita IFO och Procapita+, med tillhörande moduler, används som stöd för dokumentation och arbete inom socialtjänsten. För att systemet ska fungera i verksamheten behöver det göras kontinuerliga uppdateringar, förbättringar och felrättningar.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 7 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72200000
72400000
72500000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Eda kommun har för avsikt att ingå avtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB, org. 556559-6151, avseende support, underhåll och vidareutveckling av IT-systemet Procapita.

Systemet Procapita IFO och Procapita+, med tillhörande moduler, används som stöd för dokumentation och arbete inom socialtjänsten. För att systemet ska fungera i verksamheten behöver det göras kontinuerliga uppdateringar, förbättringar och felrättningar.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Upphandling har genomförts som förhandlat förfarande utan föregående annonsering med hänvisning till LOU 6 kapitlet 14 paragrafen, det vill säga av tekniska skäl endast en möjlig leverantör. Efter genomförd marknadsundersökning kan efterfrågad support, underhåll och vidarutveckling av Procapita IFO och Procapita+ som kontraktet avser endast levereras av angiven leverantör.

IV.1.3) Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Support, underhåll och vidareutveckling av Visma affärslösningar

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/08/2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
556559-6151
Fjärde Bassängvägen 15
Stockholm
115 83
Sverige
Telefon: +46 70-3849088
E-post: irene.larsson@tieto.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
556559-6151
Box 883
Sundsvall
851 24
Sverige
Telefon: +46 10-4818821
E-post: anna.helleblad@tieto.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 7 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 7 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
Karlstad
651 12
Sverige
Telefon: +46 54-148500
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Fax: +46 54-148530

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/08/2019

Send til en kollega

0.078