23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 158-391041
Offentliggjort
19.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Nynäshamns kommun

Ekonomisystem


Nynäshamns kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Nynäshamns kommun
212000-0233
Stadshusplatsen 1
NYNÄSHAMN
149 81
Sverige
Kontaktperson: David Pyring
E-post: david.pyring@upphandlingsodertorn.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.nynashamn.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Ekonomisystem

Referensnummer: SUN 2018-145
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48812000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Nynäshamns kommun efterfrågar ett nytt ekonomisystem som stödjer ekonomiprocesserna, uppdraget syftar till att upphandla en helhetslösning som är säker, effektiv och flexibel och som kontinuerligt kan uppgraderas till nya versioner med liten insats från Kommunen.

Kommunen har sedan 1990-talet ekonomisystemet Incit Xpand.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 7 608 800.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48400000
48440000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Nynäshamns kommun efterfrågar ett nytt ekonomisystem som stödjer ekonomiprocesserna, uppdraget syftar till att upphandla en helhetslösning som är säker, effektiv och flexibel och som kontinuerligt kan uppgraderas till nya versioner med liten insats från Kommunen.

Kommunen har sedan 1990-talet ekonomisystemet Incit Xpand.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Användbarhet / Viktning: Max 600p
Kvalitetskriterium - Namn: Funktionalitet / Viktning: Max 200p
Kvalitetskriterium - Namn: Leverans- och utvecklingsförmåga / Viktning: Max 200 p
Pris - Viktning: Max 1000p
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 194-439124
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
UNIT4 AB
556185-0172
Box 705
SOLNA
169 27
Sverige
E-post: johan.falck@unit4.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.agresso.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 7 608 800.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 7 608 800.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten Stockholm
Haninge
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/08/2019

Send til en kollega

0.062