23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 158-391044
Offentliggjort
19.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Haninge kommun

E-tjänsteplattform


Haninge kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Haninge kommun
212000-0084
Rudsjöterrassen 2
HANINGE
136 81
Sverige
Kontaktperson: David Pyring
E-post: david.pyring@upphandlingsodertorn.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.haninge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

E-tjänsteplattform

Referensnummer: SUN 2018/199
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Kommunen har för avsikt att upphandla och implementera en e-tjänsteplattform som ger Kommunen förutsättningar att ta nästa steg i sitt arbete med att vidareutveckla den digitala servicen för kommunens medborgare avseende perioden 2019 och framåt. Via e-tjänsteplattformen ska Kommunen kunna erbjuda moderna, effektiva, användbara och tillgängliga e-tjänster till såväl medborgare som medarbetare på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 2 116 800.00 SEK / Högsta anbud: 3 420 380.00 SEK som har beaktats
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48311100
72212220
72220000
72222300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Kommunen har för avsikt att upphandla och implementera en e-tjänsteplattform som ger Kommunen förutsättningar att ta nästa steg i sitt arbete med att vidareutveckla den digitala servicen för kommunens medborgare avseende perioden 2019 och framåt. Via e-tjänsteplattformen ska Kommunen kunna erbjuda moderna, effektiva, användbara och tillgängliga e-tjänster till såväl medborgare som medarbetare på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Inledning

Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande E-tjänsteplattform för Haninge kommun.

Omfattning

Kommunen har för avsikt att upphandla och implementera en e-tjänsteplattform som ger Kommunen förutsättningar att ta nästa steg i sitt arbete med att vidareutveckla den digitala servicen för kommunens medborgare avseende perioden 2019 och framåt. Via e-tjänsteplattformen ska Kommunen kunna erbjuda moderna, effektiva, användbara och tillgängliga e-tjänster till såväl medborgare som medarbetare på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Kommunen har behov av bland annat följande funktionalitet.

E-tjänsteplattform med användbara och tillgängliga moduler/komponenter för konstruktion av e-tjänst

Konstruktörsgränssnitt

Integrationsmöjligheter/kopplingar till andra system

Ärendehantering

Mina sidor

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Mervärdesavdrag / Viktning: Max 1690000 kr
Pris - Viktning: Pris-Mervärdesavdrag
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 024-052910
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
23/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Selfpoint Sverige AB
559016-8810
Vikingavägen 16
BJÄRRED
237 31
Sverige
E-post: kristian.lindsjo@selfpoint.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 2 116 800.00 SEK / Högsta anbud: 3 420 380.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten Stockholm
Haninge
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/08/2019

Send til en kollega

0.054